Hand-out Tijdvak 2

advertisement
Hand-out Tijdvak 2
Overzicht oorlogen
Perzische oorlogen
oorlogen tussen de Perzen en de Griekse stadstaten, 2 oorlogen


Peloponnesische oorlog
Punische oorlogen
Eerste Perzische oorlog -> 490 BC
De Perzen vielen Griekenland binnen via de zee.
Tweede Perzische oorlog -> 480 BC - 479 BC
Perzen vielen Griekenland binnen via de zee en land
de beslissende strijd tussen Athene en Sparta, was van 431 BC tot
404 BC. Gewonnen door Sparta
oorlogen tussen het Romeinse Rijk en Carthago, er waren drie
verschillende oorlogen:



Eerste Punische oorlog -> 264 BC – 241 BC
was op zee, dit waren de Romeinen nog niet gewend, zij hadden
alleen een landleger. De Carthagers hadden al langer een
zeeleger.
Tweede Punische oorlog -> 218 BC – 201 BC
was op het land, Hannibal, veldheer van de Carthagers, viel
Rome binnen via de Alpen met velen olifanten.
Derde Punische oorlog -> 149 BC – 146 BC
eindigde in de verwoesting van Carthago.
Redenen voor oorlogvoering



Land
Macht
Wraak
Vernieuwingen t.o.v. vorige TV
 De mensen ontwikkelde zich meer
o Ze gingen wetenschappelijk denken
o De geschiedenis werd opgeschreven
o Ze leerden beter mensen genezen
 De eerste versterkte stad kwam er, Ur in Irak
 Het eerste verslag van een veldslag werd geschreven, van de slag in Megiddo tussen de
Egyptenaren en de Kanaänieten
 Het eerste boek over krijgskunst werd geschreven, door Sun Tzu in China
Wapens



Versterkte onderkomens werden verbeterd om niet alleen tegen dieren beschermd te worden
maar ook tegen mensen
Wapens werden niet meer alleen voor de jacht gebruikt, ook om mensen mee te
doden/verwonden
o De eerste wapens van vuursteen, brons en ijzer werden gemaakt
o De kruisboog werd uitgevonden, in China
Dieren werden gebruikt in de oorlog
o Paarden werden voor strijdwagens gezet
o Ze gebruikten olifanten in de strijd
Vredesinitiatieven


Verdrag na de Tweede Punische oorlog, werd verbroken door de Carthagers. Numidië werd
toch aangevallen.
Vrede van Nicias, dit verdrag had eigenlijk maar weinig nut, aangezien de Atheners en de
Spartanen het niet eens waren met het verdrag. Uiteindelijk werd hij nietig verklaard
Voorbeeld persoon
Caesar kwam uit een familie waar heel veel familieleden consul waren geweest. Caesar werd ook
consul. Hij had eigenlijk vier persoonlijkheden:




Politicus
Soldaat
Spreker en schrijver
Dictator
Zijn eerste triomf als politicus was toen hij een drieman verbond sloot met Pompey en Crassus om te
regeren.
Caesar is zeer beroemd om zijn geluk met de oorlogen, hij won bijna altijd. Hij had een goede tactiek
en was flexibel met veranderende omstandigheden.
Hij was een goede spreker en schrijver, hij heeft ook bijvoorbeeld een boek geschreven ‘Commentaar
op de Gallische oorlog’ waarin hij goed de mensen weergeeft die in noord noordwest Italië leefden.
En als dictator maakte hij belangrijke veranderingen, sommige mensen vonden hem wel egoïstisch en
dat hij te grote onuitvoerbare plannen had.
Hij werd vermoord omdat de senatoren vonden dat hij teveel macht kreeg.
Voorbeeld oorlog
De Gallische oorlog was de oorlog tussen Caesar en verschillende Gallische stammen. Hij was van 58
BC tot 51 BC. Caesar werd gevraagd om de Helvetiërs te stoppen met rondtrekken, dit deed hij.
Gallische stammen vormden bondgenootschappen met Caesar. Daarna stopte Caesar de stammen aan
de Atlantische oceaan die tegen de Romeinen waren. In 52 BC was de slag bij Alesia. De strijd werd
door Caesar gewonnen en vanaf dat moment had Caesar de macht over Gallië.
Download