Aankondiging Stichtse Courant

advertisement
[enteconcert
Kamerorkest
D R I E B E R G-E, ,NE e nm o o i p a n o r a m a
van Franseorkestmuziek
uit de r9e
en begin zoe eeuw",zo typeert Rudolf Raschviolist en voorzittervan
het KamerorkestDriebergenhet
programmadat z8 meí op de lessenaarsstaat op het lenteconcertvan
het Kamerorkest
Driebergen.,,De
vier
componisten
die we spelen- Berlioz,
Bol'eldieu,
Gounoden Fauré- zijnzeer
verschiffend
van elkaar,maar o zo
duidelijkFrans.Het onderscheid
met
bijvoorbeeldde Duitse muziek uit
die tijd is groot.In vergelijkingmet
componisten
als Beethoven,
Brahms,
Mahler-serieus,zwaarop de hand,
griindlich- zijn de Fransen
bijnalosbollen."
Raschvervolgt:,,Het is geen muziek
met de Franse
slag,dat iste kortdoor
de bocht,maar een mediterraans
sfeerklinkttoch duidelijkdoor.Daar
waar de Duitsemuziekeen diepere
boodschap wil overbrengen gaat
het de Fransen
eersten vooralom de
muziek.Muziekom te behagen,
ongecompliceerd.
Fransemuziekwerd
door Duitsersoppervlakkiggevonden,omgekeerdvondende Fransen
de Duitsemuziekonnodigingewikkeld."
i Het lenteconcertvan het KOD
vindt plaatsop z8 mei om zo.r5uur
in de GroteKerkaan de Hoofdstraa
in Driebergen.Kaartenzijn verkrijgBaasin Drieberbaarbij Boekhandel
gen,Kapsalon
Kusterin Zeist,Broekmans en Van Poppelin Utrecht,de
Bibliotheken
van Doornen
Openbare
Driebergen
en aande zaal.Toegang
€
rz,5o(tot r8jaar€ 75o).
Download