24fingerprints - Buma Classical

advertisement
24FINGERPRINTS
OPROEP AAN COMPONISTEN
Buma Classical Convention roept componisten op om werk in te sturen voor het project
24fingerprints.
Elke componist heeft een eigen stijl, een unieke signatuur. 24fingerprints is een project waarmee er
meer aandacht gegenereerd wordt voor het werk van hedendaagse Nederlandse en Vlaamse
componisten door het verspreiden van opnames van korte composities. Met 24fingerprints willen
Buma Classical, Kunstenpunt België en 24classics Nederlandse en Vlaamse componisten
gelegenheid bieden om hun unieke stijl in een muzikale ‘fingerprint’ te presenteren tijdens en rond de
Buma Classical Convention (26 en 27 november 2015).
Deze ‘fingerprints’ bestaan uit opnames van korte stukken (circa 2’00’’) voor piano solo van 12
Nederlandse en 12 Vlaamse componisten. De Nederlandse stukken worden opgenomen door pianist
Ralph van Raat.
Stukken kunnen tot 1 september worden ingezonden. De uiteindelijke selectie wordt gemaakt door
Componist des Vaderlands Willem Jeths, pianist Ralph van Raat en musicologe Corine Haitjema van
24classics. Voor meer informatie en het inzenden van werken neemt u contact op via
[email protected] of kijk op de website www.bumaclassicalconvention.com
De geselecteerde werken worden op verschillende manieren voor het voetlicht gebracht rond de
Buma Classical Convention:





De composities worden aan NPO Radio 4 en KLARA aangeboden en ingezet bij de radiouitzendingen vanaf de BUMA Classical Convention.
De composities zullen te horen zijn tijdens de conventie in TivoliVredenburg zowel tijdens de
congres- als de publieksprogramma’s.
In en buiten Utrecht worden de 24fingerprints als scanbare objecten verspreid. Denk hierbij
aan abri’s, posters, flyers, t-shirts, etc. die te scannen en te beluisteren zijn met een
smartphone.
Van de geselecteerde composities en componisten wordt een online profiel aangemaakt waar
er meer informatie over de componist en de compositie geboden wordt.
De 24 composities worden aangeboden op het platform 24classics in een speciale playlist.
24fingerprints is een eenmalige uitwerking van het project Fingerprints dat is geïnitieerd vanuit de
Componisten Archipel Vlaanderen.
Download