Meditaties over “De zeven laatste woorden” op

advertisement
Meditaties over “De zeven laatste woorden” op het kruis
Zeven stappen in het leven (met muziek en dialoog)
Als een dierbare van ons is overleden, dan komt meestal de vraag op: “Heeft hij of zij nog
iets gezegd?” In die vraag verwachten we zoiets als een geestelijk of emotioneel testament,
waaruit blijkt wat van belang is geweest. We zien uit naar een woord van genegenheid of
vergeving.
Laatste woorden maken indruk, vooral als ze persoonlijk gericht zijn. Het zijn beslissende
woorden, waarin een leven zich uitdrukt.
De kruiswoorden zijn de woorden, die ons door de vier evangelisten worden overgeleverd
als laatste woorden van Jezus. In de vier evangeliën spreekt Jezus, wanneer hij aan het kruis
hangt, in totaal zeven zinnen. Woorden die een leven voltooien en in het einde toekomst
schenken.
Ze zijn het thema van heel wat muziekstukken geworden. Verschillende componisten lieten
zich erdoor inspireren.







“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”
“Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs”
“Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn
moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw
moeder”.
“Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?”
“Ik heb dorst”
“Vader in uw handen beveel Ik mijn geest”.
“Het is volbracht”
De bekendste versie is misschien wel die van


Joseph Haydn (1732-1809): Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze.
Dat werk is in verschillende uitvoeringen bekend: als orkeststuk, als strijkkwartet, als
pianostuk en in een oratoriumversie.
Maar ook andere componisten, zoals Heinrich Schütz (1585-1672) Charles Gounod
(1818-1893) en César Franck (1822-1890), namen de laatste woorden van Jezus als
uitgangspunt voor hun muziek.
Na de meditatie en muziek
en delen met elkaar wat ons heeft geraakt
in een contemplatieve dialoog.
Data: Donderdag 26 febr. en 5, 12, 19, 26 maart 2015
Plaats: Agathakerk te Zandvoort
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur
Leiding: Janneke Krijger, psychotherapeute en lekenbenedictijn
Download