PowerPoint-presentatie

advertisement
Filmpje genezing
Geneest God vandaag
de dag nog?!
ZO NEE, WAAROM NIET?
ZO JA, HOE DAN?
Ziekten in 2009
 AIDS
 1.800.000 doden
 11.000.000 AIDS-weeskinderen
 Malaria
 400.000.000 nieuwe gevallen
 1.300.000 doden
 Kanker
 ruim 40.000 doden in Nederland
Waarom geneest God deze
mensen niet?
OF……
Beschermt God juist de rest van de
mensen tegen ziekte?
zitten
staan
op stoel staan
Bijbel
25 % van alle verhalen over Jezus
gaat over genezingen!
Johannes 9
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn
geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen:
“Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn
ouders?”
“Hij niet en zijn ouders ook niet,” was het antwoord
van Jezus, “maar Gods werk moet door hem
zichtbaar worden.”
Bijbel
 25 % van alle verhalen over Jezus
gaat over genezingen!
 Opdracht van Jezus aan zijn
leerlingen
Lukas 10
Jezus zei tegen hen: “Als jullie een
stad binnengaan en daar welkom
zijn, eet dan wat je wordt voorgezet,
genees de zieken die er zijn en zeg
tegen hen: “Het koninkrijk van God
heeft jullie bereikt.”
Lichamelijke
genezing
Jesus the healer
Geestelijke
of genezing
all ills
Gespreksvragen
 Waarom zijn er ziekten op aarde?
 Heeft God een dokter nodig om iemand te
genezen anno 2011?
 Heb je zelf van dichtbij weleens meegemaakt hoe
God geneest (of juist niet)?
Vervolggesprekken
IN KLEINE GROEPEN
Download