“OPENBARING-DRIEKONINGEN” Het verhaal van het bezoek van wijzen

advertisement
“OPENBARING-DRIEKONINGEN”
Het verhaal van het bezoek van wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus
is een eigen leven gaan leiden. De wijzen zijn koningen geworden, het
werden er drie en ze kregen elk een naam. Ze zijn ontelbare malen
uitgebeeld. In de kleuterklas van Zr. Elisabeth hebben we dit motief nog
“uitgeprikt”.
We noemen dit feest de ‘Openbaring van de Heer’. Oosterse christenen
vieren het als hun Kerstfeest. God heeft zich in Jezus niet alleen aan de
Joden kenbaar gemaakt, maar aan alle volkeren en culturen van de hele
wereld. Denk eens aan de bijeenkomst in Assisië van alle vertegenwoordigers
van de wereldgodsdiensten om te bidden voor vrede in de wereld: de paus
met aan zijn zijde de Dalai-Lama, bonzen, animisten, hindoes indianen
met de vredespijp, christenen van alle origine, joden, moslims.
De Heer is gekomen voor alle mensen zonder uitzondering. Iedereen is
geroepen om in liefde ten volle gelukkig te worden, om volheid van leven
te kennen!
Maar wie brengt hen, wie brengt ons tot bij Jezus? Waar ontwaren wij
een “ster”, een wegwijzer, een hint? Ook in de sterkste telescoop blijven
sterren kleine puntjes licht. De wegwijzers naar Jezus zijn niet fel
fluorescerend. We treffen ze aan midden het leven van elke dag: een
vriendelijke aanspraak, een glimlach, een aanmoediging, een begrijpende
blik, een blijk van waardering, een mooie kerstwens, een onverwacht bezoek,
een helpende hand... Kleine daden die Gods liefde onder ons belichamen
en ons openen voor het wonder van het kind in de kribbe...
* bij Driekoningen – feest van de Openbaring aan de Wijzen * bij Mt. 2, 1-12 * door Paul Coucke
Download