Naam: /20 Klas 3Ta/b/c/d Overhoring godsdienst : de Paastijd

advertisement
Naam:
/20
Klas 3Ta/b/c/d
Overhoring godsdienst : de Paastijd
1
Horizontaal:
4
Germaans lentefeest
6
de Romeinse gouverneur van Judea die Jezus veroordeelde
7
christelijk feest 50 dagen na Pasen
11
boom waarrond gedanst wordt om vruchtbaarheid af te smeken
12
Misdadiger die ten tijde van Jezus als geschenk ter ere van het joodse Paasfeest werd
vrijgelaten
13
kruisweg in het latijn
14
toneelspelen waarin het lijden, sterven en opstaan van Christus werd uitgebeeld en oudste vorm
van toneel in onze streken
16
schedelplaats of berg waarop Jezus gekruisigd werd
17
de pauselijke zegen 'voor de stad en voor de wereld' (in het latijn) op Pasen
18
Keltisch woord voor mei en voor hetzelfde vruchtbaarheidsritueel
20
Romeins feest ter ere van de vruchtbaarheidsgodin Cybele
Verticaal:
1
dragers van eieren uit Rome
2
apostel die Jezus verraadt
3
Angelsaksische paashaas met een gouden vacht en een mandje vol eieren
5
Joodse Paasfeest of de herdenking van de uittocht uit de slavernij in Egypte
6
feest waarop de christenen de verrijzenis van Jezus herdenken
7
start van de Goede Week waarop Jezus in Jeruzalem wordt verwelkomd
8
ander woord voor apostel
9
vlees dat vaak op Pasen wordt gegeten dat verwijst naar de dierenoffers om vruchtbaarheid af te
smeken van de goden en dat verwijst naar Christus
10
dag die zo wordt genoemd omdat Jezus dan het ultieme offer bracht om de mensheid te redden
15
De lijdensweg van Jezus wordt uitgebeeld in 14 taferelen. Andere naam voor zo'n tafereel
19
vruchtbaarheidssymbool in bijna elke cultuur
2
3
4
5
6
Download