Beschrijving van Jezus door ooggetuigen

advertisement
Beschrijving van Jezus door ooggetuigen;
Er is een beschrijving van Jezus gevonden in “de ArchkoVolume” die originele
gerechtelijke documenten bevat uit de dagen van de Messias. In een hoofdstuk
getiteld “het interview met Gamaliël” aangaande Jezus (Yhshua) staat opgetekend:
“Ik vroeg hem deze persoon aan mij te beschrijven, zodat ik Hem zou herkennen
mocht ik Hem tegenkomen. Hij zei; mocht je Hem (Yhshua) ooit ontmoeten dan zal
je Hem herkennen. Ook al is Hij niets meer dan een gewoon mens, er is iets in Hem
dat Hem van alle andere mensen onderscheidt. Hij is het evenbeeld van Zijn Moeder,
Hij heeft enkel niet Haar zachte ronde gezicht. Zijn haar is meer goud van kleur,
maar dat komt hoogstwaarschijnlijk enkel door de zonneschijn en verder niets. Hij is
lang met een beetje gebogen schouders. Hij heeft een smal gezicht en een getinte
gelaatskleur, maar dat komt door de constante buitenlucht. Zijn ogen zijn groot en
van een zacht blauwe kleur en zien wat loom en zwaar. Deze man van Joodse
afkomst (Judanees) is overtuigd dat Hij de Messias van de Wereld is. Dit is dezelfde
persoon die 26 jaar geleden te Bethlehem geboren is uit de Maagd Maria. …
----------------------------------------------------------------------Hier beneden staat een brief van Pontius Pilatus aan Tiberius Caesar, waarin hij de
fysieke Verschijning van Jezus beschrijft. Kopieën van dit schrijven zijn aanwezig in
de Congres Bibliotheek te Washington D.C.;
Aan Tiberius Caesar;
Een jonge man verscheen in Galilea en predikte met een nederige zachtheid een
nieuwe wet uit Naam van de God die Hem had gezonden.
In het begin was ik bang dat zijn opzet het ophitsen van de mensen was tegen de
Romeinen, maar mijn angst werd snel ontkracht. Jezus van Nazareth sprak eerder
als een vriend van de Romeinen dan van de Joden.
Op een dag zag ik een jonge man temidden van een groep mensen, Hij stond tegen
een boom aan geleund en sprak de menigte toe. Er was me verteld dat Hij Jezus
was. Dit had ik gemakkelijk kunnen vermoeden, want het verschil tussen Hem en de
mensen die naar Hem luisterden was enorm groot. Zijn goudgekleurde haar en
baard gaven aan Zijn Verschijning een Hemels Aspect. Hij zag er naar uit ongeveer
30 jaar in leeftijd te zijn. Ik heb niet eerder een liever en serener gezicht gezien. Wat
een contrast tussen Hem en Zijn toehoorders met hun zwarte baarden en getaande
gezichten.
Ik wilde Hem niet interrumperen en daarom ben ik doorgelopen, maar heb mijn
secretaris gevraagd bij de groep te gaan staan en te luisteren. Later rapporteerde
mijn secretaris dat hij nog niet eerder in welk werk van welke filosoof dan ook iets
had gehoord dat te vergelijken was met de leringen van Jezus. Hij vertelde dat Jezus
niet rebellerend noch opruiend was, daarom verleende wij Hem onze bescherming.
Hij kreeg de vrijheid met de mensen te werk te gaan door ze samen te brengen en
toe te spreken. Deze ongelimiteerde vrijheid provoceerde de Joden, niet de armen
maar de rijken en machtigen.
Later schreef ik Jezus met de vraag om een gesprek met Hem. Hij kwam. Toen de
Nazarener Zijn opwachting maakte was ik met mijn ochtendwandeling bezig, op het
moment dat ik Hem zag leek het of ik aan de marmeren vloer vast was gezet met
een ijzeren band en stond ik te beven op mijn benen als een schuldige boosdoener,
maar Hij bleef kalm. Voor enige tijd stond ik deze buitengewone man te
bewonderen. Er was niets afstotends aan Hem, noch in Zijn karakter toch voelde ik
ontzag in Zijn aanwezigheid. Ik vertelde Hem dat Hij een magnetiserende eenvoud
over Zich had en dat Zijn persoonlijkheid Hem ver boven de filosofen en leraren van
Zijn tijd verhief.
Dus Nobele Soeverein, dit zijn de feiten aangaande Jezus van Nazareth en ik heb de
tijd genomen je alle details te vertellen aangaande deze aangelegenheden.
Ik zeg dat zo’n Man die water in wijn kan omzetten en dood in leven, ziekte in
gezondheid; die de zeeën kan kalmeren, niet schuldig is aan welk crimineel feit dan
ook en dat, zoals anderen al zeiden en wij moeten toegeven, Hij de ware Zoon van
God is!
Je meest gehoorzame dienaar,
Pontius Pilatus
Download