PowerPoint-presentatie - Pastorale hulpverlening jongeren

advertisement
‘En zoals Mozes de slang
in de woestijn verhoogd
heeft, zo moet de Zoon
des mensen verhoogd
worden,
opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven
heeft.’
Johannes 3:14-15
‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’
Bij Jezus is genezing. Ben je al door Hem aangeraakt?
Onder welke lasten, zonden
en zorgen ga je gebukt?
Belijd ze eerlijk aan God.
Breng ze daarbij aan de
voet van het kruis,
en zie gelovig op tot Jezus.
Bij het kruis valt er een pak
van ons hart.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards