Niets anders dan het kruis!

advertisement
Niets anders dan
het kruis!
Een dringend PS-je
van Paulus
Galaten 6:14
Jezus plus …



Te smal?
Bekeerd tot Jezus
- maar ook besnijden!
Voor ons: dingen die er “ook nog” bij horen?




Geen alcohol
Geen televisie
Politieke partij
Extra dingen horen bij “het vlees”: oude leven
zonder Christus
Kruis erdoor!


Identiteit: wie ben je?
Waar zit dat in?
Christen, en dus …




Liefhebben
Vergeven
Kruis een totale ommekeer: “een nieuwe
schepping”
Geen half werk, maar alles nieuw
Uit elkaar gekruist





“Wereld” en “ik” – een onzalig duo
Waar leef je voor?
Aan het kruis losgemaakt van macht van de
zonde
Lijden om Jezus?
Binnen de gemeente:


Niet je eigen ik voorop
“Draag elkaars lasten”
Download