Dit is uw zoon, dat is je moeder (7 maart)

advertisement
Dat is uw zoon, dat is je moeder
Zondag 7 maart 2010
Kruisbeeld: 2 Mensen onder het kruis
Tekst: Johannes 19:25-26
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van
Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling
van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de
leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
Zorgen voor elkaar
Onder aan het kruis, aan Jezus zijn voeten worden mensen aan elkaar verweven. Een
moeder krijgt een zoon, een zoon krijgt een moeder. Jezus legt de zorg voor elkaar bij
ons neer. Als levende gemeente volgend in de voetsporen van Jezus mogen wij ook de
zorg voor de medemens op ons nemen. Wij mogen Jezus zijn handen en voeten zijn op
deze aarde.
Hoop
Met verbeelding zou je in het schilderij ook de vorm van een anker kunnen zien. Het
anker, het symbool van hoop. Wij, navolgers van Christus mogen het anker uit de Hemel
zijn.
www.pknrijnsburg.nl
Download