10 Mission statement

advertisement
Mission statement (6 woorden)
Ondertitel (44 woorden)
Toelichting (79 woorden)
Leven en geven vanuit de Bron
Luisterend naar het Woord van God willen wij, in de lijn van
de Reformatie, een belijdende, lerende, dienende en
getuigende gemeenschap zijn. Met verlangen zien we uit
naar de wederkomst van Jezus Christus.
Joh. 4:14.....
Toelichting:
De Bijbel is bron en norm voor ons leven en uitgangspunt
voor ons gemeente-zijn. Wij geloven in het werk van de
Heilige Geest en willen een hartverwarmende en
toegankelijke gemeenschap zijn voor huidige en nieuwe
gemeenteleden en voor mensen die God zoeken. Jezus
Christus roept ons vandaag op in woord en levenshouding
volgeling en getuige van Hem te zijn. Wij staan in het geloof
van de kerk van alle tijden en plaatsen en verwachten Jezus
Christus en Zijn Koninkrijk.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards