10 Mission statement

advertisement
Mission statement (6 woorden)
Ondertitel (44 woorden)
Toelichting (79 woorden)
Leven en geven vanuit de Bron
Luisterend naar het Woord van God willen wij, in de lijn van
de Reformatie, een belijdende, lerende, dienende en
getuigende gemeenschap zijn. Met verlangen zien we uit
naar de wederkomst van Jezus Christus.
Joh. 4:14.....
Toelichting:
De Bijbel is bron en norm voor ons leven en uitgangspunt
voor ons gemeente-zijn. Wij geloven in het werk van de
Heilige Geest en willen een hartverwarmende en
toegankelijke gemeenschap zijn voor huidige en nieuwe
gemeenteleden en voor mensen die God zoeken. Jezus
Christus roept ons vandaag op in woord en levenshouding
volgeling en getuige van Hem te zijn. Wij staan in het geloof
van de kerk van alle tijden en plaatsen en verwachten Jezus
Christus en Zijn Koninkrijk.
Download