Pinksterliederen 2017 OTH 301: Samen in de naam van Jezus 1

advertisement
Pinksterliederen 2017
OTH 145: Er is een Verlosser, vers 1 en 2
1. Er is een Verlosser,
OTH 301: Samen in de naam van Jezus
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias
1 Samen in de naam van Jezus
Heilig God is Hij.
heffen wij een loflied aan,
Dank U, o mijn Vader.
want de Geest spreekt alle talen
U gaf Uw eigen Zoon,
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
naar het plan van onze Heer.
2. Jezus, mijn Verlosser,
Samen zingen en getuigen,
niemand is aan U gelijk.
samen leven tot zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
Kostbaar lam van God, Messias,
maakt van zonde vrij.
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards