1-13 De kerk – een goed idee?

advertisement
De kerk – een goed idee?
‘Broeders en zusters, over de gaven
van de Geest wil ik u het volgende
zeggen.’
‘Het verkondigen van wijsheid, het
overdragen van kennis, een groot
geloof, de gave om te genezen, de
kracht om wonderen te verrichten,
om te profeteren, om te
onderscheiden wat wel en wat niet
van de Geest afkomstig is, om in
klanktaal te spreken of om uit te
leggen wat daar de betekenis van is.’
De Paulus truc…
De Paulus truc…
1. Je omarmt het punt van je
‘tegenstander’…
De Paulus truc…
1. Je omarmt het punt van je
‘tegenstander’…
2. …en je zet het in een ander kader…
De Paulus truc…
1. Je omarmt het punt van je
‘tegenstander’…
2. …en je zet het in een ander kader…
3. …waardoor alles er opeens heel
anders uitziet!
‘Broeders en zusters, over de gaven
van de Geest wil ik u het volgende
zeggen. Zoals u weet was u in de tijd
dat u nog heidenen was volledig in
de ban van goden die taal noch teken
geven.’
‘Daarom zeg ik u nadrukkelijk:
niemand kan ooit door toedoen van
de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt
is Jezus,’ en niemand kan ooit
zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve
door toedoen van de heilige Geest.’
‘Jezus is de Heer.’
‘Jezus is de Heer.’
1. Alleen Hij is Koning.
‘Jezus is de Heer.’
1. Alleen Hij is Koning.
2. Iedereen die Hem belijdt, is vol
van de Geest.
‘Een lichaam is een eenheid die uit
vele delen bestaat; ondanks hun
veelheid vormen al die delen samen
één lichaam. Zo is het ook met het
lichaam van Christus. Wij zijn allen
gedoopt in één Geest en zijn
daardoor één lichaam geworden, wij
zijn allen van één Geest doordrenkt,
of we nu Joden of Grieken zijn, of we
nu slaven of vrije mensen zijn.’
1. Het gaat om Christus (en niet om
de kerk).
1. Het gaat om Christus (en niet om
de kerk).
2. Gods Geest geeft (opnieuw) leven
aan het lichaam.
Gods mooiste idee: Christus.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards