PowerPoint-presentatie

advertisement
Geloof en doop (catechumenen)
Belijdenis doe je omdat je de Geest hebt gekregen
Die Geest had God aan zijn volk beloofd (1); geeft hij aan wie in Jezus
gelooft (2); zegt hij toe aan allen die hij uitnodigt (3).
Die Geest had God aan zijn volk beloofd (1)
Voor u en uw kinderen is Gods belofte
De belofte: het geschenk van de heilige Geest
Gods verbond met Israël komt tot zijn bestemming. De Geest: Gods
laatste en grootste geschenk!
Die Geest geeft hij aan wie in Jezus gelooft (2)
Psalm 16 (van David): “Ik zal niet sterven, ik leef!”
Dat gaat over Jezus Christus! Hij leeft!
Vandaar: wat moeten we nu?!
“Keer je af van je oude leven”
Een totaal nieuwe koers kiezen
Gericht op God, leven vanuit zijn liefde.
Gedoopt ‘op Jezus’ naam’
Dan en zo ontvang je ook zijn Geest!
Die Geest zegt hij toe aan allen die hij uitnodigt (3)
God kijkt verder: God zoekt mensen
God ‘roept’ jou: kom ook leven in mijn licht!
Blijf niet ver van hem, hij belooft ook jou zijn Geest!
Download