Uitspraken van Buddha

advertisement
Hecht geen geloof aan tradities,
zelfs al zijn ze geaccepteerd door vele generaties en in vele landen.
Geloof niet iets omdat velen het herhaald hebben.
Geloof niets op grond van de autoriteit van een of andere wijze
of omdat het in de boeken geschreven staat.
Geloof niets op grond van het voordeel van de twijfel.
Geloof niet in dat wat je jezelf hebt voorgesteld,
denkende dat het door God of goden ingegeven is.
Geloof niets alleen maar op grond van autoriteiten, zoals meesters of leraren.
Maar geloof dat, wat je in zorgvuldig zelfonderzoek hebt beproefd,
wat je innerlijk hebt ervaren als heilzaam voor jezelf en voor anderen.
(Anguttara Nikaya, 1172 verzameling uitspraken van de Boeddha)
Uitspraken van Buddha
Geloof niets,
ongeacht waar je het gelezen hebt,
of omdat ik het gezegd heb,
of wie dan ook het gezegd heeft,
behalve wanneer het overeenstemt met je eigen inzicht
en met je gezonde verstand.
Werk aan je eigen bevrijding, wees niet afhankelijk van anderen.
Men moet leren helder waar te nemen, en alles onderzoeken.
Gebrek aan meditatie laat je in onwetendheid.
Weet altijd wat je vooruit brengt, en wat je ophoudt,
en kies het pad dat naar wijsheid voert.
Onze filosofie over het metafysische
zijn als de ideeën die een kuiken
zich vormt over de wereld,
wanneer het zich nog niet bevrijd heeft
uit zijn ei.
Geloof niet wat je gehoord hebt.
Geloof niet in leerstellingen,
eenvoudig omdat die tot je zijn gekomen
over vele generaties.
Geloof niet in iets,
eenvoudig omdat vele het blind volgen.
Geloof niet aan iets omdat een oude wijze het zegt.
Geloof niet aan leerstellingen
waaraan je uit gewoonte gehecht bent geraakt.
Geloof niet zomaar in de autoriteit van ouders en leraren.
Wees zelfstandig en analyseer voor jezelf
Wanneer het resultaat overeenstemt met de rede,
en een bijdrage levert aan het goede voor allen,
accepteer het dan en leef ernaar.
Ben kritisch ten opzichte van wat je leert en als waarheid gelooft. Wat je gelooft of denkt is
aangenomen uit de geest van een mens. Een menselijke geest is beperkt. Een menselijke geest
zit vaak vol drift , verlangen, angst en zelfingenomenheid. In veel kennis en in veel vaardigheid
zit geen kwaad. Dat leren en dat toepassen en dat verbeteren leidt tot een beter leven en een
betere wereld.
Download