Zondag 30 oktober a.s. om 10.30 `In de Stilte van het Hart`

advertisement
Zondag 30 oktober a.s. om 10.30
‘In de Stilte van het Hart’
lezing door Dorien Quik
Plaats: Potgieterweg 4 te Bloemendaal
In de stilte van het hart
Wanneer we het boeddhisme bestuderen, bestuderen we eigenlijk onszelf doordat we de
werking van onze geest leren kennen. De nadruk ligt echter niet op iets verhevens waardoor
we niet meer zouden kunnen functioneren in ons dagelijks leven. Het gaat over de praktijk
van alle dag waarbij we inzichten krijgen hoe we ons dagelijks leven leiden, hoe dit in onze
geest uitwerkt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze geest vredig en gezond kan blijven.
De menselijke geest is instinctief op zoek naar geluk, wat we veelal buiten ons zoeken. Door
nu inzichten te verkrijgen over de relatie van de zintuigen, die naar buiten gericht zijn en het
hart dat volmaakt tevreden is in zichzelf, leren wij hoe we de juiste keuzes moeten maken.
Maken we de keuze voor ons hart dan zullen we de zintuigen op hun plaats moeten zetten
hetgeen betekent dat ze ten dienste staan van de volmaaktheid, de stilte, in dit moment.
Om deze volmaaktheid te kunnen ervaren zullen we moeten leren luisteren naar de stilte
van het hart.
In deze lezing zullen we dan ook met elkaar onderzoeken hoe we in ons hart bewust
aanwezig kunnen zijn in alertheid en aandacht. Om dit te kunnen doen zullen we de kracht
van de zintuigen, hun werking en hun associaties waardoor ideeën en emoties ontstaan,
nader beschouwen.
Download