Romeinen 8:11 - Salvation of all

advertisement
Romeinen 8:11
En indien de geest van Degene,
die Jezus uit de doden opgewekt
heeft, in u woont…
Woning maken
Romeinen 8:11
…dan zal Hij, die Christus Jezus
uit de doden opgewekt heeft,
ook uw stervende lichamen
levend maken, door Zijn geest,
die in u woont.
Oud mens……
…stervend lichaam levend maken?
…door Zijn geest, die in u woont!
zo dan, broeders, wij zijn
schuldenaars………
= verschuldigd zijn
wij staan niet schuldig voor God!
…..niet aan het vlees,
om naar het vlees te leven:
naar het vlees leven
= ik-gericht leven
leidt tot dood =
afgebroken relatie
door/in de geest……de praktijken
van het lichaam doden  leven!
Want allen, die
door de geest van God
geleid worden,
deze zijn zonen van God!
Romeinen 8:14
..want jullie namen niet een geest van
slavernij aan om opnieuw te vrezen..
maar jullie hebben ontvangen de geest
van het zoonschap (zoon-plaatsing),
door wie wij roepen: Abba, Vader!
de geest zelf getuigt samen met onze
geest, dat wij kinderen van God zijn!
…en indien kinderen,
dan ook lotdeel-genieters;
genieters inderdaad
van een lotdeel van God
echter, gezamenlijk lotdeelgenieters
van Christus, indien het (ook) zo is,
dat wij gezamenlijk lijden, dat wij ook
gezamenlijk verheerlijkt worden..
Download