Preekblad voor Tweede Paasdag 17 april 2017 – Bethelkerk Te

advertisement
Preekblad voor Tweede Paasdag 17 april 2017 – Bethelkerk
Te zingen
Psalm 118: 8, Psalm 21: 4, Psalm 30: 2, Gezang 319, Gezang 22, Gezang 239
Te lezen
Romeinen 8: 1-11
Tekst voor de preek
Romeinen 8: 11: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,
zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken
door Zijn Geest, Die in u woont.
Samenvatting van de preek
De Heere gaat met het leven van Zijn kinderen om als een pottenbakker omgaat met de klei.
Hij brengt het langzaam in model, tot wij heerlijk in model zijn gebracht op de dag van de
opstanding.
Pasen: een feest door de Geest!
(1) Die Jezus opwekte: Paulus stelt telkens de opstanding van Jezus centraal. Voor hem blijkt
in die opstanding dat alle macht aan Jezus is, dat Hij alleen de ware Koning is. En dus Hem
alleen de hoogste gehoorzaamheid toekomt. Dat kan christenen in de vervolgde kerk maar ook
ons in een moeilijke situatie brengen. De opstanding bezegelt verder en vooral dat er verzoening
en vergeving is voor verloren zondaren.
(2) Die in u woont: De gemeente is de nieuwe tempel van de Heilige Geest. In haar woont Hij
met opstandingskracht. Daardoor worden dode zondaren levend gemaakt. De Geest deelt in
Zijn tempel ook de gaven van de Heilige Geest uit. Zo kan er ‘vrees’/ontzag ontstaan bij mensen
buiten, als ze merken dat op deze wijzen de Geest onder ons is. Vraag: ben jij al levend gemaakt
en deel jij al in de gaven van de Geest? Door geloof in Christus ga je delen in de Geest.
(3) Die u eenmaal opwekt: Met een leven/lichaam waarin de trekkracht van de zonde volop
wordt ervaren (‘ik ellendig mens’), geldt de troost dat Gods kinderen nu al delen in het leven
van de Geest en ook door Hem hun sterfelijke lichamen eenmaal levend worden gemaakt. Jezus
leeft, en ik met Hem!
Vragen ‘voor onder de koffie’
1.Jezus’ Opstanding bewijst dat Hij de ware Koning is. Kunnen wij last krijgen van deze
belijdenis in onze maatschappij?
2.Op welke manieren blijkt dat de gemeente een tempel van de Heilige Geest is?
3.Wanneer begint het eeuwige leven?
4.Wat is Paulus’ uiteindelijke antwoord op zijn klacht ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen
uit het lichaam van deze dood?’ (Romeinen 7: 24)
5.Leeft de troost van de lichamelijke opstanding van de gelovigen voor jou uiteindelijk wel?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards