Zintuiglijke waarneming

advertisement
HET ZINTUIGENSTELSEL




Zintuigen
Impulsen;
prikkels
Reflex of bewuste
reactie
Oor:2 zintuigen
ONTSTAAN VAN IMPULSEN

Wat is een impuls?

Drempelwaarde, bijv. Een zacht geluid

Zintuigcel gevoelig voor adequate prikkel, bijv.
licht bij oogcellen

Ook andere prikkels….

Sterretjes als je een klap krijgt
…

Prikkel houdt enige tijd aan…

Gewenning, bijv. druk van je kleren

Of je luchtje

Motivatie is ook belangrijk;
aandachtig tv kijken
OOK JE HERSENEN HEBBEN INVLOED
VOELEN MET ZINTUIGEN




Huid
Tastzintuigen
 lichte druk
Glad,ruw,hard
of zacht
Drukzintuigen
reageren als
er wordt gedrukt
…

Warme- en koudezintuigen

Maar ook pijn…

Uiteinde van pijnpunten

Komen overal voor; ook organen

Ook een rol bij druk,warmte en kou
RUIKEN MET JE ZINTUIGEN




Uiteraard in je neus
Is bekleed met
neusslijmvlies
Zintuigcellen met
reukharen
Reageren op geurende
gassen;impulsen
PROEVEN MET JE ZINTUIGEN




In het oppervlak van
je tong
Groefjes met
smaakknopjes
Smaakzintuigcellen
4 smaken, welke en
waar?
ZUUR,ZOET,ZOUT EN BITTER
MAAR………WISTEN JULLIE DAT?

Er sinds kort ook een 5e smaak is?

Umami, japans woord

“Hartig” in het Nederlands

Ligt over de tong verspreid

Sinds januari 2008
MAKEN OPDRACHTEN
1,2 EN 4
Klaar?
Ander huiswerk
Download