Kijk eens diep in mijn ogen - CBS Sjaloom

advertisement
Thema: Mini
Biologie
De mens
Zintuigen
Moeilijkheid :
Tijdsduur :
Juf Diana
***
*
Kijk eens diep in mijn ogen
Doel:
Na deze opdracht weet je meer over de werking van het oog en kun
je de onderdelen van je oog benoemen.
Uitleg opdracht
Je gaat het werkblad maken over het oog. Je hebt hierbij ook de computer nodig
om filmpjes te bekijken
Tips en benodigde materialen;

Werkblad.

Computer
Informatie:
Wist je dat je vijf zintuigen hebt? Maar
waarvoor zijn die zintuigen?
Bekijk het liedje van huis anubis en je komt
al iets meer te weten over zintuigen.
https://sites.google.com/site/zintuigenvoor
groep5/inleiding
Één van je zintuigen is je oog.
1. De delen van het oog.
Kijk eens diep in de ogen van je buur. Wat zie je allemaal?
We geven alles een naam.
1. ……………………………
5. ……………………………
2. ……………………………
6. ……………………………
3. …………………………….
7. ……………………………
4. …………………………….
8. ……………………………
2. De bescherming van het oog.
Kies uit: de oogkas, de oogleden, de spiertjes van de iris, het traanvocht, de
wenkbrauwen, de wimpers.
…………………………….. : beschermt het oog tegen stoten.
…………………………….. : Beletten dat het zweet van het voorhoofd in de
ogen zou druipen.
…………………………….. : houden stofdeeltjes tegen.
…………………………….. : houdt het oog vochtig en reinigt het oog.
……………………………... : regelen de opening van de pupil en zorgen ervoor
dat het oog zo weinig mogelijk hinder ondervindt
van hevig licht.
…………………………….: kunnen zich sluiten. Daardoor krijgen de ogen rust. Ze
beschermen ook tegen stof en licht.
3. De werking van het oog.
Proefje: Je gaat voor het raam staan en bedekt één oog met je hand. Je
buur zal goed naar je afgedekte oog moeten kijken. Neem dan snel je hand
weg. Wat ziet je buur in je oog gebeuren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
Hoe komt het dat dit gebeurt?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
Je hebt waarschijnlijk ook al gemerkt dat je heel vaak met je ogen knippert.
Weet je waarom dat is?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Hoe gaat dit nu allemaal juist in zijn werk? Bekijk het filmpje ‘Ogen’ en vul de
ontbrekende woorden in.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070809_ogen01
Kies uit: netvlies, hersenen, pupil, gezichtszenuw, lens.
Het oog verzamelt lichtstralen die via de ……………………… het oog bereiken.
De pupil vernauwt bij sterk licht en gaat wijd open als het donker wordt.
Dingen dichtbij of veraf worden scherp gezien door het oog. Dit gebeurt door
het minder of meer bol worden van de ……………………… .
De lens brengt het beeld van de omgeving verkleind en omgekeerd op het
…………………………… . In het oog wordt de lichtprikkel van het netvlies
dadelijk langs de …………………………. naar de …………………………
gezonden. De hersenen zetten het beeld weer overeind en vertellen je wat je
ziet.
Weinig licht
veel licht
4. Verzorging van het oog.
Je moet je ogen goed beschermen zodat ze goed blijven werken.
Ga met een groen potlood rond de prentjes waar de kinderen hun ogen
goed verzorgen. Ga met een rood kleurpotlood rond de prentjes waar de
kinderen hun ogen slecht behandelen. Vertel in je groepje waarom dit zo is.
5. Enkele zegswijzen
1. Een oogje in het zeil houden.
A. Wraak nemen
2. Door het oog van de naald kruipen.
B. Waken, goed opletten.
3. Oog om oog, tand om tand.
C. Iets toelaten wat eigenlijk niet
mag.
4. Een oogje dichtknijpen.
D. Met moeite aan gevaar
ontsnappen.
1
2
3
4
Download