Thema 6: Waarnemen

advertisement
 Wat is waarnemen?
 Met waarnemen bedoelen we:
Hoe kom je te weten wat er om je heen gebeurt.
 Zintuig: Een orgaan dat reageert op bepaalde
invloeden uit de omgeving.
 Alle zintuigen samen vormen het zintuigenstelsel.
 Prikkel: een invloed uit het milieu op een organisme
 Bijvoorbeeld: lichtstralen, geuren, geluiden
 Zintuigen vangen prikkels op.
 In je zintuigen zitten zenuwcellen
 Zenuwcellen zijn aangesloten op zenuwen
 Zenuwen reageren op prikkels
- ze vangen prikkels op
- ze zetten prikkels om in impulsen
- ze sturen impulsen naar de hersenen
 Hersenen verwerken de impulsen
 Je wordt je er dan bewust van.
 Een impuls ontstaat alleen als:
- De prikkel sterk genoeg is
 Een impuls is een elektrisch signaal (seintje) dat door de
zenuwen naar de hersenen wordt geleid.
 De hersenen verwerken de impulsen die van de zintuigen
afkomen.
Zintuig
Ligging
Adequate prikkel Gewaarwording
Gezichtszintuig
In de ogen
Licht
Zien
Gehoorzintuig
In de ogen
Geluid
Horen
Reukzintuig
In de oren
Geur
Ruiken
Smaakzintuig
In de tong
Smaak
Proeven
Warmtezintuig
In de huid
Warmte
Voelen
Koudezintuig
In de huid
Koude
Voelen
Drukzintuig
In de huid
Druk
Voelen
Tastzintuig
In de huid
Lichte aanraking
Voelen
 Gewenning:
Wanneer een prikkel een tijdje aanhoudt, ontstaat in
de zintuigcellen minder impulsen.
Download