1 Z Zaadblaasjes De kliercellen in het lichaam van

advertisement
Begrippenlijsten biologie
4 havo en 5 havo
PENTA College CSG Scala Rietvelden
Z
Zaadblaasjes
Zaadcel
Zaadleider
Zaadlozing
Zaadplanten
Zelforganisatie
Zelfregulatie
Zenuwcellen
Zenuwen
Zetmeel
Zenuwstelsel.
Zintuigcellen
Zonplanten
Zweetklieren
De kliercellen in het lichaam van de man waar het
zaadvloeistof wordt gemaakt. Vocht van de
zaadblaasjes en prostaat vormen samen met de
zaadcellen het sperma
Mannelijke haploide geslachtscel van een dier die een
vrouwelijke eicel kan bevruchten waardoor er een
nieuw diploïde organisme ontstaat. De “zaadcel” van
de planten zijn de stuifmewelkorrels.
De buis die het zaad vanuit de bijballen via de
zaadblaasjes en de prostaat naar de penis vervoerd.
Het lozen van het sperma (zaadcellen, zaadvocht)
tijdens het orgasme van de man.
Autotroof organisme die voor de voortplanting zaden
produceren. Deze zaden kunnen in een vrucht liggen
(bedektzadige) of de zaden liggen bloot
(naaktzadigen).
Dit is een in proces waarbij een chaotisch systeem
ineens structuren ontstaan.
Mechanismen van een organisme om zichzelf in leven
te houden
Cellen die gespecialiseerd zijn in het vervoeren van
impulsen. Motorische zenuwen geleiden impulsen naar
spieren of klieren en sensorische zenuwen versturen
impulsen van een zintuigcel naar het centraal
zenuwstelsel.
Een bundel zenuwcellen. Er zijn motorische zenuwen
sensorische zenuwen en gemengde zenuwen.
Gemengde zenuwen bevatten zowel sensorische als
motorische zenuwcellen.
Opslagvorm van glucose bij planten. Zetmeel wordt
opgeslagen in blad en wortels.
Het zenuwstelsel is het orgaansysteem dat bij dieren
een coördinerende rol speelt bij alle handelingen, zoals
het aansturen van de spieren, het verwerken van
zintuigelijke prikkels en (bij hogere diersoorten) de
emotionele en cognitieve processen.
Speciale cellen die gevoelig zijn voor prikkels van
buiten, maar ook van binnenuit het lichaam. De prikkel
waar de zintuigcel het gevoeligst voor is heet de
adequate prikkel. Zintuigcellen kunnen gevoelig zijn
voor; licht, geluid, geur, warmte, koude, druk, tast en
smaak.
Planten met een lage prikkeldrempel voor zonlicht. Om
de fotosynthese te kunnen laten verlopen, hebben
zonplanten veel zon nodig.
Klieren in de huid. Via deze klieren verlaat vocht,
mineralen en afvalstoffen het lichaam. Door
verdamping van het vocht op de huid zorgen de
1
Begrippenlijsten biologie
4 havo en 5 havo
PENTA College CSG Scala Rietvelden
Zwellichamen
Zygote
zweetklieren ook nog voor temperatuurregulatie van
het lichaam.
Sponsachtig weefsel in de penis die gevuld kan
worden met bloed waardoor de man een erectie krijgt.
Het eerste diploïde eencellige stadium na het
versmelten van de haploïde zaadcel met de haploïde
eicel. Via vele celdelingen groeit de zygote via een
embryo en foetus uit tot een baby.
2
Download