PowerPoint-presentatie

advertisement
‘Als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help
ons.’ 23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen?
Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24 Meteen riep de vader
van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te
hulp.’ Marcus 9
•
•
•
•
•
Persoonlijke ervaringen
Onbeantwoorde verwachtingen
Beperkte waarneming
Beperkte kennis
Onrijp geloof
• Wil
• Verstand
• Gevoel
‘Als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help
ons.’ 23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen?
Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24 Meteen riep de vader
van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te
hulp.’ Marcus 9
- twijfel is de guerrilla van de duivel en de
zonde
- aan God
- aan Jezus
- aan jezelf
erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd
is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe
dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw
geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend
over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich
schamen over hun laster. 1 Petrus 3
15
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen. Psalm 62
6
Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de
barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het
eeuwige leven zal schenken. 22 Ontferm u over wie
twijfelen 23 en red anderen door hen aan het vuur te
ontrukken. Judas
21
De hoop hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en
vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen
Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Hebr 6
19
Download