27 maart 2011

advertisement
Derde zondag van de 40 dagentijd
27 maart 2011 Ontmoeting bij de bron
Johannes 4: 3-26
Jezus ontmoet
bij de
Jacobsbron een
samaritaanse
vrouw en vraagt
haar om water.
Zij is zo
verbaasd
hierover dat ze
vraagt waarom
hij als Jood zo
handelt. Jezus
legt haar uit dat
hij haar wil
ontmoeten en
levend water zal
geven omdat hij
de Messias is en
het “Licht van
God” brengt.
De twee
bogen
van de
ontmoeting
staan steeds
verder open,
het “Licht
van God”
komt via
Jezus ook
bij mensen
met een
vraagteken,
die open
staan voor
ontmoeting.
Wij gaan
steeds
verder
richting
Pasen,
het “Licht
van God”
gaat steeds
krachtiger
schijnen.
De bogen
wijken,
Jezus en
de mensen
komen
dichter
bij elkaar.
De vrouw uit
Sichem wordt
hier uitgebeeld
met een
Strelitzia
(apart, excotisch),
de blauwe violen
zijn het symbool
van het water van
de Jacobsbron,
het gras is het
symbool van
het levende water
en de hedera is de
reikende hand en
de trouw van
Jezus voor allen,
niemand
uitgezonderd!
Herboren
zijn
en
in het
“Licht”
een
bron
van
leven
worden
voor
anderen.
Download