Amsterdamse Studentenekklesia Orde van dienst

advertisement
Amsterdamse Studentenekklesia
Orde van dienst - zondag 21 december 2014
Hoop: Jezus van Nazaret Messias?
- Wees hier aanwezig (Verzameld Liedboek 538 / G 318)
- Woord ten geleide
- Wees genadig – Kyrie-gebed (map nieuw, uit “Om liefdes wil” / G 494)
- Jezus Messias?
Huub Oosterhuis
- Klankresten (VL 502 / G 185)
- Kinderkring
- Voorlezing uit “Hier aanwezig. Een leerdicht over Jezus van Nazaret.”
- Muzikaal intermezzo
- Voorlezing, vervolg
- Muzikaal intermezzo
- Wie zijn leven (VL 441 / G 368)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie,
laat ons bidden.
Hij heeft een bovenzaal gehuurd – ‘Hoe vurig
Heb ik verlangd dit pascha nog te vieren –
hier is het dat ik voor het laatst
met jullie samen ben
om onze uittocht uit het diensthuis
te gedenken.’
Toen wij gegeten hadden en gedronken
na zegening en dankgebed
neemt Jezus brood en beker.
Hij schenkt de beker vol
1
en zegt ‘mijn ziel voor jou’ –
wij drinken.
Hij breekt het brood en zegt
‘brood is mijn lichaam,
Maak nieuwe aarde waar geen honger heerst.’
Wij kijken elkaar aan, begrijpen niet.
Ik vraag: Wat wil je hiermee zeggen, meester?
Dit, zegt hij: deel je brood en levenskracht,
schenk je hartebloed om liefdeswil
geef je leven zoals ik het geef
wees mijn zachte kracht
mijn lichaam en mijn ziel
in deze wereld.
- Moge ons voor waar verschijnen (VL 452 / G 348)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, map nieuw / G 497)
- Brood en wijn
- Laudate (Taizé / L 94)
- Mededelingen
- Wij zullen, een van ziel, zijn lichaam worden (Wij zullen, Jood en Griek – VL 487 / G 324)
- Voorbeden
- Zegen
- Duizend en één
Duizend en één verhalen kwamen boven
nog jaren later als wij Jezus noemden.
Zouden zij alle opgeschreven zijn
de wereld was te klein voor zoveel boeken.
Maar deze moesten worden opgeschreven;
Dat onze hoop het niet begeven zou.
Meer dan verhalen bleef er van hem over,
nog: mensen die hem nooit hebben gezien
maar werden aangeraakt door zijn verschijning
en hem aanvaarden als hun groot verhaal.
Zijn woorden over liefde bleven over.
En mensen die naar deze woorden leven.
- Hoort en ziet (VL 574 / G 112)
2
3
Download