Zingen: Gez 182 : 1 en 6

advertisement
Zingen: Gez 182 : 1 en 6
HET DRAGEN ALS DE VOGELS, 40-dgn-tijd
Dames, dames v Passage Zuidbarge, het wordt alweer wat lichter, lichter: letterlijk en
figuurlijk, het is ’s morgens en ’s avonds weer wat langer licht, de dagen worden weer langer,
de vogels horen we weer zingen en fluiten; het is biddag geweest, biddag voor gewas en
arbeid, de boeren gaan straks het land weer op om de grond klaar te maken voor het zaai-enhet-pootgoed, kortom, de natuur ontwaakt weer na de winter.
Maar……… dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet, ik bedoel dat het al niet zo donker meer in
onze gedachten moet wezen als 3-4 week geleden, het is al niet meer zo donker als toen de
40-dgn-tijd begon met aswoensdag, het licht komt dichterbij, het licht gloort in de verte en
dan bedoel ik het licht van Pasen. Sinds aswoensdag leven we in de 40-dgn-tijd, de tijd van:
op-weg-naar Pasen, op weg naar het Paasfeest, we zijn nu halfweg en als we het zien en als
we het willen zien dan zien we het licht gloren, het licht van het Paasfeest, het licht van de
grote finale van Pasen. We zien het licht in de verte en het wordt ook steeds lichter, we
komen steeds dichter bij Pasen, steeds dichter bij het Paasfeest. Het Paasfeest, de grote finale,
de opstanding, de opstanding na de 40-dgn-tijd, de opstanding na de Stille Week, de
opstanding v Jezus na Goede Vrijdag, na de Stille Zaterdag, de opstanding tegen de dood in,
tegen alle verdrukking in, het feest van het licht, het feest van Pasen!! Het ontbreekt er nog
maar aan dat er straks met Pasen een engelenkoor uit de hemel neerdaalt om met ons mensen
het Halleluja aan te heffen, om ons te vertellen dat de Here Jezus is opgestaan!!
En dat licht gloort, beste Passagevrouwen, dat bedoel ik, en zo wordt het lichter, lichter in
deze schemerige 40 dgn, lichter in onze harten omdat de Here Jezus, onze Here Jezus de dood
overwonnen heeft, overwonnen voor ons mensen, overwonnen voor onze zonden. Duizend
duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!!
Maar …………de natuur ontwaakt ook, het is alweer wat langer licht, de dagen worden weer
langer, de boeren kunnen straks weer aan het werk met zaai-en-pootgoed, we horen de vogels
zingen en fluiten en straks gaan ze nestelen en……. zoals de vogels voor hun jongen zorgen,
zoals de arenden, de adelaars onder hun jongen gaan vliegen om ze op te vangen, zo zorgt er
een Heer in de hemel voor ons, om ons op te vangen als wij dreigen te vallen, om ons te
dragen als wij het moeilijk hebben, als wij door dalen gaan:
Mijn lieve kind, juist toen ’t moeilijk was,
Toen heb ik jouw gedragen…….
Gebed:
Heer in de hemel, wij danken U dat U ons hier gebracht hebt, door de schemer van deze
dagen heen, maar het licht gloort, het licht van Pasen, de grote finale van Pasen komt eraan,
nog even en dan is het feest, Paasfeest, het feest van de opstanding, het feest van de
opstanding van de Here Jezus, van onze Here Jezus. Wij vragen U ook om ook licht in onze
harten, licht in onze gedachten, door het duister, door de schemer heen, licht, het licht van
Pasen. Want wat er ook is, wij weten dat wij op U mogen en kunnen vertrouwen, dat U voor
ons wilt zorgen door dat donker, door dat duister heen, door de dood, door Uw dood heen.
Wij mogen weten en ervaren dat U ons wilt en zult dragen en vangen, opvangen als de arend,
als de adelaar die onder zijn jongen vliegt om ze op te vangen als zij dreigen te vallen.
Wij bidden U: wilt U ons een goede avond geven, een avond over vogels, roofvogels, èèn
onderdeel van Uw schepping en U zag dat het goed was!! Amen.
aly katerbarg truin
passage zuidbarge
maart ‘10
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards