VLIR-EQUAL-Project: “Equality Guide”

advertisement
Vlaamse Interuniversitaire
Raad
http://www.vlir.be
Een partnerschap tussen de Europese Commissie en het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Het ESF in Vlaanderen wordt beheerd door het ESF-Agentschap.
http://www.esf-agentschap.be
VLIR-EQUAL-Project:
“Equality Guide”
Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten
HR Instrumenten voor Gelijke Kansen
Persontmoeting
12 oktober 2005
3
VLIR - Werkgroep Gelijke Kansen
Coördinator van het project: Vlaamse Interuniversitaire Raad
VLIR - Werkgroep Gelijke Kansen

Missie van de VLIR – Werkgroep Gelijke Kansen
Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2000 besliste de VLIR tot
oprichting van een werkgroep Gelijke kansen. Binnen deze werkgroep
kunnen de universiteiten onderling informatie uitwisselen, leren van elkaars
goede praktijken en verdere initiatieven formuleren omtrent 'gelijke kansen’,
dat hierbij in de meest ruime betekenis wordt gedefinieerd. De werkgroep
zal aldus thema's behandelen als de genderproblematiek aan de Vlaamse
universiteiten, de integratie van allochtone studenten en personeelsleden,
non-discriminatie als gevolg van religie, handicap, leeftijd, seksuele
geaardheid,...
(http://www.vlir.be)
Vorige
Volgende
4
Doelstelling
EQUAL
 Gelijke Kansen als pijler van de Europese Werkgelegenheidstrategie
“EQUAL wil via transnationale samenwerking een stimulans vormen voor de
ontwikkeling van nieuwe ideeën en methodieken die alle mogelijke vormen
van discriminaiie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegengaan.”
(http://www.equal.be)
 Bijdragen aan een open en transparante arbeidsmarkt
“Partners werken samen rond een welomschreven thema en bundelen hierbij
hun expertise en ervaring. Op die manier kunnen discriminatie en ongelijkheid
op de arbeidsmarkt doeltreffend worden aangepakt.”
(http://www.equal.be)
Vorige
Volgende
5
Consortium
Interuniversitair overleg

Principieel akkoord van VLIR d.d. 16/3/2004
Formele toestemming van VLIR voor indiening van het EQUAL-project
uitgevoerd door de Werkgroep Gelijke Kansen

Indiening projectvoorstel
•
Aanvraag Deel 1 d.d. juli 2004
•
Aanvraag Deel 2 d.d. april 2005

Consortium van deelnemende universiteiten:
•
Vrije Universiteit Brussel
•
Universiteit Gent
•
K.U.Leuven
•
Universiteit Hasselt
•
Universiteit Antwerpen
Vorige
Volgende
6
Nationaal partnerschap
Partners

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
- Administratie Wetenschap en Innovatie
- Departement Onderwijs, Afdeling Universiteiten

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Steun van Vlaams Minister van Gelijke Kansen

Steun van Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming
Vorige
Volgende
7
Transnationaal partnerschap (EU)
Partners

NL - Universiteit Maastricht
Project: Participatie van vrouwen als prioriteit voor wetenschap
Equal thema: Reducing the gender gap and desegragation

UK – Bradford College
Project: Joining policy + Joining practice (JIVE)
Equal thema: Employability

SP – Generalidad Valenciana – Consellera de economica, hacienda y
empleo
Project: Género y Diversidad
Equal thema: Reducing the gender gap and desegragation
Vorige
Volgende
8
“EQUALITY GUIDE”
Nationale partners
Transnationale partners
ESF - EQUAL
“JIVE”
Bradford College - UK
Resource Centre for
Women in Science,
Engineering and
Technology
Vlaams Minister van
Mobiliteit, Sociale Economie
en Gelijke Kansen
“PRIORITY FOR
PARTICIPATION”
Maastricht University
Centre for Gender and
Diversity
VLIR - Werkgroep
Gelijke Kansen
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
• Departement Wetenschap
en Innovatie
• Departement Onderwijs
Coördinator
Secretariaat
“[email protected]”
Generalidad Valenciana Conselleria de Economia,
Hacienda y Empleo –
Direccion GE
Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen
VUB
UGent
K.U.Leuven
UHasselt
UAntwerpen
Project Team
Project Team
Project Team
Project Team
Project Team
• Projectleiding
• Projectleiding
• Projectleiding
• Projectleiding
• Projectleiding
• Onderzoeker
• Onderzoeker
• Onderzoeker
• Onderzoeker
• Onderzoeker
• Experts
• Experts
• Experts
• Experts
• Experts
VLIR consortium
Vorige
Volgende
9
Geïntegreerde aanpak
Gelijke kansen
 Werkdefinitie van gender mainstreaming
“Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement,
development and evaluation of policy processes so that a gender
equality perspective is incorporated in all policies and at all stages by
the actors normally involved in policy-making.”
(Cf. Council of Europe, Gender Mainstreaming, 1998)
 Keuze voor een geïntegreerde aanpak van gelijke kansen
- Streven naar een structureel gelijke kansenbeleid aan universiteiten
- Focus op gender en diversiteit
- Procesmatige aanpak met beleidstoepassingen
- Pilootprojecten d.m.v. diverse modules en case studies
- Uitwisseling van de leereffecten
Vorige
Volgende
10
Inhoud van de modules
Diverse thema’s
 MODULE “Personeelsontwikkeling en Organisatiecultuur”
Wat: Zelfevaluatie van de personeelsontwikkeling en organisatiecultuur
Case: Beleidstoepassing aan de Vrije Universiteit Brussel
 MODULE “Carrièreverloop (instroom - doorstroom - uitstroom)”
Wat: Inventarisatie en contextuele vergelijking m.b.t. de in-, door- en
uitstroom
Case: Beleidstoepassing aan de Universiteit Gent
 MODULE “Loopbaanbeleid”
Wat: Doorstroomkansen en loopbaanbeleid aan de universiteit
Case: Beleidstoepassing aan de K.U.Leuven
Vorige
Volgende
11
Inhoud van de modules
Diverse thema’s
 MODULE “Mentorschap”
Wat: Mentorproject voor jonge academici
Case: Beleidstoepassing aan de Universiteit Hasselt
 MODULE “Wetenschapscommunicatie”
Wat: Training in wetenschapscommunicatie voor vrouwelijke
Case: Beleidstoepassing aan de Universiteit Antwerpen
Vorige
Volgende
wetenschappers
12
Diverse methoden
Welke methoden?
 GEEN wetenschappelijk onderzoek…
WEL beleidsondersteunend project!!!
 Aanpak per module
- Literatuurstudie
- Case studies in eigen universiteit:
 Beleidsoefening
 Praktijktoepassing
 Procesbeschrijving
 Evaluatie
- Uitwisseling van leereffecten en ervaringen
- Publicatie van de gids “EQUALITY GUIDE”
Vorige
Volgende
13
Welk product?
Publicatie van een praktische gids
“Equality Guide”
Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten
HR Instrumenten voor Gelijke Kansen
 Diverse modulaire onderdelen in een praktische gids:
MODULE “Zelfevaluatie voor personeelsontwikkeling en organisatiecultuur”
MODULE “Carrièreverloop (instroom – doorstroom - uitstroom)”
MODULE “Loopbaanbeleid”
MODULE “Mentoringtraject”
MODULE “Training wetenschapscommunicatie”
 Focus op procesrapportering:
Rapporteren van succesfactoren
Identificeren van valkuilen
Vorige
Volgende
14
Projectduur: 36 maanden
Timing
Fase 1: Voorbereidingsfase (vanaf 1/11/2004, 6 maanden)
- nationaal partnerschap opzetten
- transnationaal partnerschap opzetten
- projectinhoud afstemmen
Fase 2: Implementatiefase (vanaf 1/9/2005, 24 maanden)
- Uitvoering
- Productontwikkeling
- Netwerking
Fase 3: Disseminatiefase (6 maanden)
- Publicatie van de gids ‘Equality Guide’
- Verspreiden van good practices en leereffecten
- Realiseren van beleidseffecten op nationaal en Europees niveau
Vorige
Volgende
15
VLIR – Werkgroep Gelijke Kansen
Contact
Projectcoördinatie
Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren, Voorzitter VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen
Elsy Van Roy, Projectcoördinator
Ilse Haesendonck, Projectcoördinator
Projectsecretariaat
Tel: 016/ 32.56.14
E-mail: [email protected]
http://www.vlir.be
Vorige
Volgende
Download