fiscale aspecten

advertisement
Pensioenverzekeren over de grens
FISCALE ASPECTEN
door mr. Theo Ostermann
Van Mens & Wisselink
Advocaten • Belastingadviseurs • Notariaat
Kader
Internationale handelingen, nationale
fiscale wetgeving
Directe belastingen (LB) niet
geharmoniseerd
EU-Verdrag biedt wel bescherming
Bilaterale verdragsbescherming?
2
Fiscale wetgeving
 Wet op de loonbelasting 1964 art. 19a, lid1
sub c en f, art. 19b, lid 2, lid 6, art. 19d
sub c
 Wet inkomstenbelasting 2001 art. 1.7 lid 2
sub c, art. 3.83 lid 1 en lid 2, art. 7.2 lid 8
sub a
 Ministeriële besluiten op basis van deze
artikelen
3
Mogelijke situaties (1)
NL werkgever wil pensioen onderbrengen
bij buitenlandse pensioenuitvoerder omdat:
1) De werknemer uit buitenland komt en diens
pensioen aldaar graag wil continueren
2) Er een centrale “pan-Europese”
ondernememingspensioenuitvoerder is
3) De buitenlandse pensioenuitvoerder een
aantrekkelijk product aanbiedt
4
Mogelijke situaties (2)
NL werknemer wil pensioenkapitaal
overdragen aan buitenlandse
pensioenuitvoerder omdat:
1) Hij in buitenland gaat werken
2) Hij in buitenland gaat wonen en
pensioneren
3) De buitenlandse pensioenuitvoerder een
aantrekkelijk product aanbiedt
5
Fiscale problemen
Fiscale regelgeving stelt (te?) strenge
voorwaarden.
Biedt EU-recht verdergaande
bescherming?
6
Mededeling april 2001 EC
inzake pensioen en belastingheffing:
 Analyse van jurisprudentie Europese
Hof van Justitie
 Lidstaten mogen niet discrimineren
t.a.v. buitenlandse uitvoerders
 Indien nationaal EET of ETT systeem
gehanteerd, dan ook uitbreiden naar
buitenlandse uitvoerders
7
Na enkele jaren hadden aantal lidstaten
nog geen adequate opheffing van
belemmeringen:
België, Denemarken, Spanje, Frankrijk,
Ierland, Italië, Portugal, Zweden, UK.
Behalve Denemarken en Zweden zijn
belemmeringen hangende
infractieprocedures opgeheven
8
Situatie 1.1: Uit buitenland komende
werknemer
 Is buitenlandse uitvoerder toegestaan? Ja:
zie art. 19a lid 1 sub c Wet LB
 Werknemer krijgt wel jaarlijks
conserverende aanslag IB
 Voldoet regeling aan normen van Wet LB?
Nee: aanwijzing vereist
9
Voorwaarden aanwijzing als
pensioenregeling:





Tijdelijke tewerkstelling max. 5 jaar
NL werkgever kent aanspraken toe
Voortzetting van buitenlandse regeling
PVK verleent ontheffing
Fiscale faciliëring mag niet gunstiger zijn dan
buitenlandse behandeling
 Etc.
10
Situatie 1.2 en 1.3: Pan-Europees
OPF of goedkope uitvoerder
 Buitenlandse uitvoerder toegestaan
o.b.v. art. 19a lid 1 sub f Wet LB
 Regeling dient te voldoen aan normen
Wet LB (want aanwijzing kan slechts
bij tijdelijke werknemers)
11
Situatie 2.1: werknemer gaat in buitenland
werken en wil kapitaal overdragen
 Is mogelijk o.b.v. art. 19b lid 2 Wet LB
(buitenlandse uitvoerder die inlichtingen/
zekerheid verschaft)
 Ook o.b.v. art. 19b lid 6: andere
buitenlandse uitvoerder waar pensioen
verder wordt opgebouwd
 Werknemer krijgt wel conserverende
aanslag IB
12
Situatie 2.2 en 2.3: (ex)werknemer
gaat in buitenland pensioneren of
woont in Nederland en wil pensioen
elders uitvoeren
 Is mogelijk o.b.v. art. 19b lid 2 Wet LB
 Uitvoerder dient te voldoen aan eisen
van art. 19a lid 1 sub f Wet LB
13
Zaak Denemarken
(met steun van Zweden)
Hof van Justitie oordeelt op 30 januari 2007:
 Deense regeling discrimineert vanwege
beperking aftrek tot premies aan Deense
instelling
 Geen rechtvaardigingsgronden
 Discriminatie indien werknemer in
Denemarken komt werken, of als een
ondernemer naar Denemarken verplaatst
14
Bilaterale verdragen
 Belastingverdrag België art. 2 lid 7:
regeling conform Nederlandse
wetgeving
 Belastingverdrag VS: regeling in 2004
vervallen
15
Conclusie
 EU geeft vergaande vrijheden over de
grens
 Nederland heeft deze naar het lijkt
zodanig geïmplementeerd, dat de
strenge voorwaarden gerechtvaardigd
zijn ter verzekering van heffing en
uitvoering
16
Download