Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 oktober 2010
Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken van 7 oktober 2010 met kenmerk 2010Z14391 inzake een verzoek tot
ambtelijke briefing over bestedingen via multilaterale kanalen. De briefing zal plaats vinden
op donderdag 28 oktober a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Ik verleen hiervoor toestemming. De gevraagde briefing zal worden gehouden door Directeur
Verenigde Naties en Internationale Financiële Instellingen, Rob Swartbol. Hij zal worden
bijgestaan door medewerkers van voorgenoemde directie.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal
H.P.M.. Knapen
Download