Provincie Noord

advertisement
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’sHertogenbosch
Persbericht
Telefoon (073) 681 28
12
Fax (073) 614 11 15
[email protected]
www.brabant.nl
Bank ING
67.45.60.043
Postbank 1070176
Brabant in nationale top 3
Datum
13 juli 2004
Aantal buitenlandse bedrijven stijgt
Achttien nieuwe buitenlandse bedrijven in 2003 zorgden voor
een investering van € 52,3 miljoen. Dit leverde 800 nieuwe
arbeidsplaatsen op in Brabant. In de eerste helft van 2004 vond
maar liefst 80% van alle buitenlandse investeringen in
Nederland in Brabant plaats. De positie van Nederland én
Brabant als interessante vestigingsplaats voor buitenlandse
bedrijven wordt echter bedreigd door de langdurige procedures
voor het verstrekken van visa en de hoge vennootschapsbelasting
in Nederland.
Dit staat in de Economische Barometer Brabant die een beeld geeft van de economische
situatie in de provincie, opgesteld in opdracht van de provincie, door onderzoeksbureau
EIM.
Brabant telde vorig jaar bijna 1000 buitenlandse bedrijven en daarmee 20% van alle
buitenlandse bedrijven in Nederland. Zuid- Holland (Rotterdam) en Noord-Holland
(Amsterdam) gingen Brabant voor. De barometer daalde van +29 begin dit jaar naar
+20 op dit moment. Ondernemers verwachten in 2005 een herstel van de economie.
Gedeputeerde O. Hoes van Economische Zaken ervaart tijdens werkbezoeken de
problematiek waar buitenlandse bedrijven tegenaan lopen. Zo is de regelgeving met
betrekking tot zogenaamde kennismigranten bureaucratisch.
Vooral ondernemingen afkomstig uit Azië wijzen de provincie op de langdurige
procedures rondom verblijfsvergunningen voor het buitenlandse management en
experts. Het tijdstip tussen aangifte en afgifte duurt vaak maanden. In de tussentijd krijgt
men geen sofi-nummer, kan men geen bankrekening openen of verhuizen. Op zakenreis
gaan is ook niet mogelijk.
Het college van GS heeft de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en Economische Zaken hierover een brief gestuurd.
“Daarnaast bedraagt de vennootschapsbelasting in Nederland 35% terwijl deze in
omringende landen lager is”. Hoes pleit er dan ook voor om deze aanzienlijk te verlagen
Nummer
187
zodat de concurrentiepositie van Nederland verbetert. “Wil Brabant haar positie als
innovatieve provincie handhaven, dan moet hier iets aan gedaan worden”, aldus Hoes die
daarmee verwijst naar eerdere uitlatingen in het Brabants Dagblad.
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards