Verhaal van Brabant - Het Noordbrabants Museum

advertisement
Rondleiding klas 3 t/m 6
Verhaal van Brabant
geschiedenis – CKV
Het Verhaal van Brabant vertelt de geschiedenis van Brabant vanaf de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw.
De overeenkomsten en verschillen met het nationale geschiedenisverhaal vormen de rode draad in de rondleiding.
De middeleeuwse stad, de Tachtigjarige Oorlog, de Patriotten, Vincent van Gogh, de industriële samenleving: in de
context van de eigen cultuurhistorische omgeving krijgen deze vertrouwde onderwerpen voor uw leerlingen meer
betekenis.
Lesdoelen
De leerling kan kenmerkende aspecten uit het nationale geschiedenisverhaal benoemen en uitleggen aan de
hand van voorbeelden uit Het Verhaal van Brabant (Kenmerkende aspecten: 13,14,15,22,24,27,29,31,47).
De leerling kan kernbegrippen benoemen in Het Verhaal van Brabant en koppelen aan de tijdvakken:
steden en staten:
ontdekkers en hervormers:
pruiken en revoluties:
burgers en stoommachines:
televisie en computer:
ambacht, handel, burgerij
kerkhervorming, Beeldenstorm, de opstand, generaliteitsland
democratische revolutie, grondrechten, verlichting, sociale verhoudingen
industriële samenleving, sociale kwestie
sociaal-culturele verandering, welvaart
Het museumbezoek
Tien minuten voor aanvang melden bij de balie.
Jassen en tassen in gezamenlijke garderobe-rolcontainer.
Entree gratis voor leerlingen en begeleidende ouders en leerkrachten.
Begeleiders zien actief toe op naleving van de museumregels.
Praktisch
16 leerlingen per rondleiding
Kosten: 35 euro
Tijd: 50 minuten
Wat krijgen de leerlingen te zien?
Middeleeuwen - navolgers Jeroen Bosch –
80 Jarige Oorlog – Patriotten – Van Gogh –
industrialisatie en innovatie 1900 tot nu.
www.hnbm.nl/onderwijs
Reserveer online
Download de Museumregels
Print plattegrond met parkeeradvies
Verwersstraat 41, 5211 HT ’s-Hertogenbosch www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
reserveren: [email protected] (073) 6 877 836 vragen: [email protected] (073) 6 877 836
Verwersstraat 41, 5211 HT ’s-Hertogenbosch www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
reserveren: [email protected] (073) 6 877 836 vragen: [email protected] (073) 6 877 836
Download