bijgevoegd document

advertisement
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 juni 2017
Op 9 juni jl. verzocht de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij om
toestemming te verlenen voor de deelname van de heer Roel Gans aan een
technische briefing met het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en
Arbeid.
Hierbij bericht ik u dat ik, ter vervanging van de heer Gans, gezien hun
technisch inhoudelijke expertise, kan instemmen met de deelname van de
heer Hans Diemel van mijn ministerie en de heer Milan Jansen van het UWV
aan deze briefing.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards