Zoals de regen leven geeft Zoals de regen leven geeft Aan bloemen

advertisement
Zoals de regen leven geeft
Zoals de regen leven geeft
Aan bloemen op het veld
Zoals de warmte van de zon
Zorgt dat de sneeuw weer smelt
Zoals de wind de zeilen bolt
Van schepen op het meer
Zo bouw ik op Uw liefde, Heer
Elke dag steeds weer
Refrein:
‘k heb U nodig, Heer
‘k heb U nodig, Heer
Zoals een bloem door regen leeft
De zon de lente warmte geeft
Een schip de wind steeds nodig heeft
Bouw ik op U, Heer
Als ik ’s morgens wakker wordt
Dank ik voor deze dag
Dat ik bij alles wat ik doe
Op U vertrouwen mag
En als het werken is gedaan
Slaap ik gerust en zacht
Omdat ik weet: U zorgt voor mij
Elke dag en nacht
Ned. Tekst: Wim Pols © 2008
© MA Productions.
For Europe, excl. Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland
Download