VIRESH Betekenis Naam uit de wereld van het Hindoeïsme

advertisement
VIRESH
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Naam uit de wereld van het Hindoeïsme: ‘heldhaftige heer’, ‘heer der helden’.
Viresh is ook een van de titels waarmee de god Sjiva wordt aangeduid.
Sjiva in de mythologie
Sjiva: hindoegodheid. Tegelijk schepper, vernietiger en hersteller. Vriendelijk en
onvriendelijk. Maakt een eind aan het leven om het weer opnieuw te kunnen laten beginnen.
God van kringloop en wedergeboorten. Tevens god van de voortplanting; wordt daarom
soms symbolisch aangeduid met fallus (‘linga’).
Bijzonderheden
Ook in andere culturen zijn er voornamen waar het begrip ‘heer’ in voorkomt:
Germaans: Ebur, Ebroïn, Ibor;
Hongaars: Zoltán, Zsolt: verbasteringen van het Arabische ‘sultan’;
Latijn: Cyrus, Cyriacus, Cyrillus, Quirinus enz.: verbasteringen van het Griekse ‘kyrios’;
Latijn: Dominicus: verkleinwoord of koosvorm van ‘dominus’ = ‘heer’;
Oud-Frans: Cyrano, verbastering van het Griekse ‘kyrios’;
Semitisch: Ado, Adon en Adonis.
Download