Dinsdag 8 april 2014

advertisement
vijfde week dinsdag
Num. 21, 4-9
Ps. 102
Refrein:
Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep U
bereiken.
Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep U bereiken. Verberg uw gelaat niet
voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer,
verhoor mij zodra ik U aanroep.
De heidenen zullen uw Naam weer duchten, de vorsten der aarde uw
heerlijkheid, Heer, wanneer Gij de muren van Sion herbouwt, wanneer Gij daar
weerkeert in volle luister, wanneer Gij de stem der geplunderden hoort, hun
smeekbeden niet naast U neerlegt.
Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze zonen de Heer
ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte, Hij ziet uit de hemel
op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de
dood zijn gewijd.
Joh. 8, 21-30
Heb je je ooit afgevraagd waar het symbool van de esculaap vandaan kwam,
lees dan vandaag de eerste lezing uit Numeri. De naam Esculaap komt
echter weer uit de Griekse mythologie. Asklepios was een held en de god
van de geneeskunst.
De tekst van vandaag heb ik al sinds de veertigdagenkalender van vorig
jaar; toen kreeg ik hem van Marian. Wie wat bewaart…. Ingrid maakte de
foto dit weekend bij het Pluisjesmeer.
Het wonder van het licht
Hoe het licht geboren werd?
Ik weet niet hoe het ging:
ik weet het niet. Ik weet
alleen dat je er hard
voor werken moet,
dat je geduld moet hebben
en vol moet houden,
ook dan,als er geen uitzicht is
en geen toekomst lijkt.
Het wonder van het licht
is werkelijk een wonder.
Het wordt in stilte geboren,
voltrekt zich in de diepte
van de ziel
Zo heel lang was het donker
Zo heel lang wist ik niet
hoe verder te gaan.
Zo heel lang wanhoopte ik.
Maar toen ik alle hoop
verloren had
begon zich diep van binnen
iets te roeren, een gevoel,
zo teer en pril
dat ik het nauwelijks bespeurde.
Allengs werd de lente in mij
sterker, gloorde er hoop,
kon ik mij weer verbinden
met de mensen en de wereld
om mij heen.
Zo werd ik stap voor stap opnieuw geboren.
Download