Wijzigingen Omgevingsloket online Schakeldag 29

advertisement
Wijzigingen
Omgevingsloket online
Schakeldag 29 juni 2017
Marleen Koot
Sandhia Hoelas
Helpdesk Omgevingsloket
InfoMil
RWS Leefomgeving
Programma
•
Programma en voorstellen
•
Omgevingsloket online in getallen
•
Opruimactie 2017
•
Release 2.12
•
Release 2.13: planning
•
Wat wordt opgenomen in een release?
•
Belangrijkste wijzigingen 2.13
Rijkswaterstaat
2
Programma
Wie zitten er in de zaal?
• Gemeente/Provincie
• Waterschap/RWS
• Omgevingsdienst/Behandeldienst
• Bedrijf/adviesbureau
• Anders?
Rijkswaterstaat
3
Omgevingsloket online in getallen
•
Aantallen aanvragen en meldingen 2016
2016: 226.829 aanvragen en meldingen (ruim 16% meer dan 2015)
Aanvragen en meldingen 2015 en 2016
63,622
Wabo-melding
73,992
115,785
Wabo-vergunning
132,729
8,958
Watermelding
11,720
6,124
Watervergunning
8,388
0
20,000
40,000
60,000
2015
80,000
100,000
2016
Rijkswaterstaat
4
120,000
140,000
Omgevingsloket online in getallen
•
Aantallen aanvragen en meldingen 2016
Verdeling naar kwartalen in 2016
70,000
60,000
50,000
40,000
Wabo-melding
30,000
Wabo-vergunning
20,000
Watermelding
10,000
Watervergunning
0
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Rijkswaterstaat
5
Omgevingsloket online in getallen
250,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
200,000
2016
2015
150,000
2016
100,000
2015
50,000
melding
aanvraag
0
enkelvoudig
meervoudig
Andere cijfers 2016:
Gefaseerde aanvragen: 3.032 (dat is 1%)
Ingetrokken aanvragen: 11.527 (5%, ongeveer gelijk aan 2015)
Behandeld door een ander dan bevoegd gezag: 19.242 (8,4%,
in 2015 was dat 7,2%)
Rijkswaterstaat
6
Omgevingsloket online in getallen
•
Aantallen aanvragen en meldingen 2016
Verdeling naar aanvragers
Verdeling naar bevoegd gezag
Waterschap
8%
Provincie
1%
Overig
1%
Particulier
23%
Gemachtigde
bedrijf
47%
Bedrijf
24%
Gemachtigde
particulier
4%
Overheid
2%
Gemeente
90%
Overig: Rijkswaterstaat, Ministerie EZ, Ministerie IenM, ILenT
Rijkswaterstaat
7
Omgevingsloket online in getallen
Organisaties in het loket
Omschrijving
organisatie
Gemeente
Aantal in het loket
391
Provincie
12
Waterschap
22
Rijksdienst
11
Overige adviseurs
85
Totaal
521
Vanwege fusies en herindeling ten opzichte start loket
39 gemeenten vervallen
4 waterschappen vervallen
Rijkswaterstaat
8
Omgevingsloket online in getallen
Meest aangevraagde activiteiten in 2016
Uitrit aanleggen of veranderen
Melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Verandering
Oprichting
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Kappen
Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Revisie
Slopen
Bouwen
0
20,000
40,000
Rijkswaterstaat
9
60,000
80,000
100,000
120,000
Omgevingsloket online in getallen
Meest aangevraagde activiteiten in 2016 in procenten
Uitrit aanleggen of veranderen
Melding waterstaatswerk of beschermingszone
gebruiken
Verandering
Oprichting
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Kappen
Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Revisie
Slopen
Bouwen
0%
5%
10%
15%
Rijkswaterstaat
10
20%
25%
30%
35%
Opruimactie 2017
Hoeveel aanvragen zijn in 2017 verwijderd?
• In totaal 207.233 aanvragen/meldingen/concepten verwijderd
Waarom?
Groot aantal aanvragen:
heeft invloed op herstel Omgevingsloket na storing
Welke aanvragen zijn verwijderd?
• Alle aanvragen die sinds 1 juni 2016 NIET gewijzigd zijn
• Alle aanvragen die voor 1 maart 2017 de status ‘Gearchiveerd‘
hebben gekregen
Rijkswaterstaat
11
Opruimactie 2017
Planning
• Maart: vooraankondiging en mailing aan
77.742 gemachtigden/aanvragers verzonden
• 31 mei: laatste datum dat dossiers kunnen worden gewijzigd
(om aanvraag toch te behouden)
• 1 juni: aanvragen zijn verwijderd
2018: opschonen automatiseren?
Meer informatie?
• www.infomil.nl/opruimactie
Rijkswaterstaat
12
Release 2.12
Geen xml-bestanden meer via de mail
Impact?
• Voor organisaties met verzendmethode e-mail
• Andere werkwijze of overstappen op webservices
•
•
•
1 juli: is uitgesteld naar 1 december:
xml-bestanden alleen op ftp-server
Tot 1 december: overgangsperiode
In deze periode: xml-bestanden op ftp-server én in mail
Rijkswaterstaat
13
Release 2.12
– Koppeling met Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
Hoe werkt de koppeling?
• Asbestbedrijven: kunnen gegevens ophalen uit LAVS
• Bevoegd gezag: ontvangt een reguliere sloopmelding
• Particulier: kan geen gebruik maken van koppeling
Rijkswaterstaat
14
Release 2.13
Rijkswaterstaat
15
Release 2.13 - planning
Aantal releases?
– Drie deelreleases
Wanneer?
– 2.13.0 - ???
– 2.13.1 - Oktober 2017
– 2.13.2 - Januari 2018
Rijkswaterstaat
16
Wat wordt opgenomen in een release?
Prioriteit?
– Wetswijzigingen
– Non-functionele wijzigingen
– Functionele wensen
Rijkswaterstaat
17
Release 2.13 - wijzigingen
Inhoud
Wetswijzigingen
– Wet verduidelijking voorschriften woonboten
Technische wensen
– Database omzetten naar standaard karakterset
– Virusscanner
– Opschonen automatiseren
Rijkswaterstaat
18
Release 2.13 - wijzigingen
Inhoud
Functionele wijzigingen Aanvraagmodule
– Na inloggen in maximaal in één sessie kunnen werken (in
dezelfde webbrowser)
– Animaties achtererfgebied direct zichtbaar in de vergunningcheck
– Opgehaalde gegevens uit Basisregistratie Personen (BRP) niet
meer kunnen wijzigen
– Meerdere bijlagen tegelijk uploaden
Rijkswaterstaat
19
Release 2.13 - wijzigingen
Inhoud
Functionele wijzigingen Behandel- en beheermodule
– Aanvragen advies ook mogelijk na beschikking
– Conceptaanvragen bij vooroverleg kunnen overdragen naar
behandeldienst
– Als behandeldienst is ingesteld, gaan ook conceptaanvragen in
alle gevallen door naar de behandeldienst
– Behandeldienst kan een behandeldienst instellen
– Kolom Organisatie toevoegen in de audit trail
– Gebruikers kunnen verwijderen uit het gebruikersoverzicht in de
beheermodule
Rijkswaterstaat
20
Release 2.13 - wijzigingen
Belangrijkste wijzigingen
– Meerdere bijlagen tegelijk kunnen uploaden
Rijkswaterstaat
21
Meerdere bestanden tegelijk uploaden
Rijkswaterstaat
22
Meerdere bestanden tegelijk uploaden
Een overzicht van documenten
Rijkswaterstaat
23
Meerdere bestanden tegelijk uploaden
Foutmelding zelfde bestandsnamen
Rijkswaterstaat
24
Meerdere bestanden tegelijk uploaden
Rijkswaterstaat
25
Meerdere bestanden tegelijk uploaden
Rijkswaterstaat
26
Release - wijzigingen
Belangrijkste wijzigingen
– Gegevens uit de BRP niet meer kunnen wijzigen
Rijkswaterstaat
27
Gegevens BRP niet meer kunnen wijzigen
Rijkswaterstaat
28
Gegevens GBA/BRP niet meer kunnen wijzigen
Koppeling BRP ligt eruit
Rijkswaterstaat
29
Gegevens BRP niet meer kunnen wijzigen
StUF bericht: indien wel gegevens uit BRP
Rijkswaterstaat
30
Gegevens BRP niet meer kunnen wijzigen
StUF bericht 3.11 en 3.12:
– Gebruik van toelichtingsveld
Rijkswaterstaat
31
Gegevens BRP niet meer kunnen wijzigen
StUF bericht 3.11 en 3.12:
– BRP niet beschikbaar
Rijkswaterstaat
32
Vragen
Rijkswaterstaat
33
Helpdesk Omgevingsloket online
www.infomil.nl/helpdesk
De helpdesk Omgevingsloket online is telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur op 088 797 71 02 (optie 5).
Rijkswaterstaat
34
Download