Scheepvaart Verkeersmanagement

advertisement
Scheepvaart
Verkeersmanagement
Verkeersmanagement op de
corridor Rotterdam – Duisburg
Karakteristieken Rotterdam – Duitsland - Waal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Aantal schepen:
Laadvermogen:
Vervoerde lading:
Vrachtschepen:
Tankschepen:
Zeeschepen:
Kegelschepen:
145.000 stuks (excl. Recreatievaart)
320.000.000 ton
160.000.000 ton
97.000 stuks
45.000 stuks
3000 stuks
17.000 met 1-kegel (brandbaar)
2000 met 2-kegels (ontplofbaar)
5 met 3-kegels (explosief)
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Karakteristieken Rotterdam – Duitsland - Waal
•
•
•
•
•
•
Containers:
Gewicht containers:
Toppers:
Drukste maand:
Drukste dag:
Drukste uur:
70%)
• Incidenten:
–
–
3
1.000.000 stuks (teu: 1.500.000)
10.000.000 ton
ertsen, grondstoffen en brandstoffen
september (rustigste: januari = 90%)
woensdag (rustigste: maandag = 60%)
21:00 uur (rustigste: 03:00 uur =
Verstoringen: 2x per dag
Incidenten: 1x per 2 dagen (fase 0 of 1)
Calamiteit: 1x per 2 week (fase 2 >)
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Millingen
4
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Scheepvaart verkeersmanagement Rotterdam - Duitsland:
Vlot, veilig en schoon scheepvaartverkeer
Verkeerspost Tiel
5
Verkeerspost Nijmegen
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Verkeerspost Dordrecht
6
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Vaartuigen
7
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Weetjes …
Een zes-baks duwstel vervoert in één keer net zoveel als 600
vrachtwagens. Dat komt overeen met een file van ruim 7 kilometer.
Een modern containerschip neemt 600 containers mee.
Een modern tankschip is dubbelwandig uitgevoerd en heeft gemiddeld
een laadcapaciteit van 4000 ton.
Gevaarlijkste vaartuig: ponton met 4-daagse vuurwerk (3200 kg
explosieven).
8
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Risico’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanvaringen
Grondingen, strandingen
Mechanische problemen
Ongeval aan boord
Optreden overtredingen (heterdaad)
Schadevaringen
Recreatievaart <> beroepsvaart
Recreatie langs de rivier (kribvakken)
Personen te water:
– 11 dodelijke slachtoffers in 2011
• Handhaving gericht
9
14 x
47 x
82 x
6x
325 x
289 x
103 x
20 x
390 x
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Operationeel Verkeersmanagement
• Ordening d.m.v. betonning, bebording en markering;
• Regulering d.m.v. wet en regelgeving
• Begeleiding:
– Vanaf verkeersposten – verkeersleiders
– Vanaf vaartuigen – mobiel verkeersleiders
• Sturing d.m.v. toezicht en handhaving;
• Faciliterend d.m.v. Overnachtingshavens, afmeervoorzieningen
• Veiligheid door o.m. parate calamiteitenorganisatie.
10
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Verkeersbegeleiding vanaf posten
• De verkeersleiders zijn de ogen en oren voor de scheepvaart.
• Bewaakt het verkeersbeeld en anticipeert op ontwikkelende
situaties
• Bewaakt of deze afspraken worden nageleefd
• Maakt afspraken met schippers over wijze van passeren en
ontmoeten
• Draagt zorg voor een veilige en vlotte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer de veiligheid van het milieu.
11
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
12
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Verkeersbegeleiding vanaf vaartuigen
•
•
•
•
•
Er zijn 6 vaartuigen gestationeerd op de corridor R’dam-Duitsland.
Inzet: 7 x 24 uur op het water.
Op elk vaartuig is minimaal een mobiel verkeersleider aan boord.
Werken nauw samen met de verkeersposten.
Zorgen ter plaatse voor een vlotte en veilige afwikkeling van het
scheepvaartverkeer in geval van een incident of werkzaamheden.
• Dragen zorg voor een goede bevaarbaarheid van de rivier.
• Handhaven op de geldende wet- en regelgeving.
• Opstapfaciliteit voor hulpdiensten.
13
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
14
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Verkeersbegeleiding ter plaatse
15
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Verkeersbegeleiding tijdens calamiteiten.
16
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Parate calamiteitenorganisatie
COPI (commando plaats
incident)
17
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Toezicht en handhaving
18
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Tendens/toekomstbeeld
•
•
•
•
19
Grotere schepen, combinaties of verbanden; (groei = 10%)
Minder kleinere schepen
Meer passagiersvaart (cruisevaart)
Verdergaande digitalisering:
– Identificatie en Lokatie (AIS-transponder)
– Scheeps- en ladinggegevens (IVS >> VOS)
– Aanmelden lading (BICS)
– Passagierslijsten cruisevaart
– Sluisplanning
– VCM
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Verkeersbegeleiding
•
•
•
•
•
•
•
20
Doel verkeersbegeleiding
Informeren en indien nodig een aanwijzing
Sectoren
Verantwoordelijkheden
“Spelregels” in de sectoren
Apparatuur
Opleiding verkeersleiders
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Vragen?
21
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Bezoek Operationele ruimte
• Niet luid spreken!
• Niet telefoneren! (Stille modus)
22
Rijkswaterstaat Waterdistrict BovenRijn en Waal
15 februari 2013
Download