PPP workshop Vergunningen door Ronald Bijster

advertisement
Actieve bijeenkomst
conditionering
Ronald Bijster,
Plantoetser/adviseur
17 september 2013
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Workshop 2
• Vergunningen
• Planologie
• Gecoördineerde besluitvorming
• Overeenkomsten met omgeving
Rijkswaterstaat
2
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Opzet workshop
• Wat is conditionering?
• Vragen en ervaringen (successen, vastlopers, leermomenten)
• Discussie
• Samenvatting
• Plenaire terugkoppeling
Rijkswaterstaat
3
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Conditioneren
• Wat is conditioneren?
• Conditionering is een gedeeld belang
• Effectief conditioneren maakt het project mogelijk
• Het HWBP adviseert en toetst (robuust, sober, doelmatig)
Rijkswaterstaat
4
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Vragen
• Gecoördineerde besluitvorming: Welke besluiten neem je
mee? (Marjolein Meerburg, WSHD)
• …………
• …………
Rijkswaterstaat
5
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Stelling 1
•
Ik plan alleen het projectplan Waterwet en de vergunningen
volgen wel
Rijkswaterstaat
6
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Stelling 2
•
Planologie en vergunningen zijn bij elke dijkversterking
hetzelfde en hebben geen relatie met de aanbesteding
Rijkswaterstaat
7
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Stelling 3
•
Het is niet nodig om vooraf inzicht te geven in het proces van
vergunningen en planologie
Rijkswaterstaat
8
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Rijkswaterstaat en waterschappen - 17 september 2013
Conclusies, leermomenten (noteer voor jezelf)
Rijkswaterstaat
9
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Deelnemerslijst (1)
Naam
Organisatie
Functie
Rijkswaterstaat
10
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Deelnemerslijst (2)
Naam
Organisatie
Functie
Rijkswaterstaat
11
Actieve bijeenkomst conditionering (ABC)
Deelnemerslijst (3)
Naam
Organisatie
Functie
Rijkswaterstaat
12
Download