PERSBERICHT Rijkswaterstaat haalt scheepswrak IJsselkogge

advertisement
PERSBERICHT
Utrecht, 22 maart 2013
Rijkswaterstaat haalt scheepswrak IJsselkogge boven water
Het scheepswrak van een kogge uit de 15e eeuw, dat vorig jaar is gevonden bij Kampen,
wordt uit de IJssel gehaald. De archeologische vondst kwam aan het licht tijdens
voorbereidende werkzaamheden van het programma Ruimte voor de Rivier van
Rijkswaterstaat. Na zorgvuldig overleg met de provincie Overijssel, de gemeente Kampen en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Rijkswaterstaat besloten om de 15e eeuwse
kogge boven water te halen. Dit is beter voor de waterveiligheid en de scheepvaart.
“Het wrak opgraven is niet duurder dan het wrak in de bodem laten liggen”, aldus Hans Brouwer van
Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. “Laten we de kogge liggen, dan moeten we extra maatregelen
nemen om het schip te beschermen, bijvoorbeeld met een stenen onderwater drempel. Dit zou echter
weer een obstakel zijn voor de scheepvaart. Naast de voordelen voor waterveiligheid en scheepvaart
kunnen de mensen leren van ons rijke Hanzeverleden, waar de kogge onlosmakelijk mee verbonden
is.” Uit archeologisch onderzoek bleek eerder al dat het gevonden schip doelbewust is afgezonken om
de IJssel in bedwang te houden. De kogge is grotendeels intact. In de nabijheid zijn nog twee kleinere
rivierschepen en onderdelen van de kogge aangetroffen. Hans Brouwer van Ruimte voor de Rivier:
“Hiermee kon men de onstuimige en verzandende IJssel in de gewenste richting sturen, zeg maar
middeleeuws watermanagement.”
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het scheepswrak van de kogge is ontdekt tijdens een verkenning van de bodem met sonarapparatuur.
Dat onderzoek tussen Zwolle en Kampen werd uitgevoerd voor het Ruimte voor de Rivierproject
Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Dit project wordt sinds dit jaar uitgevoerd in combinatie met de
realisatie van het Reevediep, een aftakking tussen de IJssel en het Drontermeer, onder de naam
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De maatregelen hebben als doel het gebied van Zwolle tot en met
Kampen in de toekomst te beschermen tegen hoogwater op de IJssel.
Water4daagse
Op zaterdag 23 maart aanstaande geeft onderwaterarcheoloog Wouter Waldus namens Rijkswaterstaat
Ruimte voor de Rivier tijdens de Water4daagse in Kampen een presentatie over Middeleeuws
watermanagement. Ook kunnen belangstellenden een rondleiding volgen op de reconstructie van de
Kamper kogge die in deze haven ligt. Meer informatie hierover staat op www.water4daagse.nl.
Noot voor de redactie
Heeft u vragen, neem dan contact op met:
Miranda Mens, woordvoerder Ruimte voor de Rivier,
T: +31 6 31966214
E: [email protected]
I: www.ruimtevoorderivier.nl
Download