20 Oude IJsselstreek - Maak Gelderland mooier

advertisement
20 Oude IJsselstreek
Het gebied Oude IJsselstreek strekt zich uit ten zuiden van het stedelijk gebied van
Doetinchem en ligt tussen Montferland en enkele Achterhoekse gebieden. Het ligt aan de
rijksgrens met Duitsland, deelstaat Nordrhein-Westfalen.
Het grootste deel van het grondoppervlak van gemeente Oude IJsselstreek ligt in dit gebied. Een klein
deel van gemeente Doetinchem raakt het gebied, rond Gaanderen. Door het netwerk aan provinciale
wegen is het gebied naar verschillende kanten aangehaakt bij de rest van Achterhoek (en NordrheinWestfalen). In het noordelijk deel van het gebied loopt het spoorlijntje richting Doetinchem en
Winterswijk.
De Oude IJssel vormt de ‘ruggengraat’ van dit gebied. De Oude IJssel (in Duitsland nog gewoon
"Issel" geheten) ontspringt in de Kreis Borken in het noordwesten van het natuurpark Hohe MarkWestmünsterland. De bron ligt ten zuiden van Borken op een hoogte van 55,5 meter. De rivier bereikt
bij Gendringen de Nederlandse grens. In Nederland stroomt de rivier door de gemeenten Oude
IJsselstreek, Doetinchem en Bronckhorst om bij Doesburg op een hoogte van 9,3 meter boven NAP
uit te monden in de Geldersche IJssel. De rivier ligt in een breed rivierterras ingesloten tussen stuwwal
en dekzandgebied. Ten noorden van de rivier liggen rivierduinen. Ten zuiden is het rivierterras vlak en
open, redelijk grootschalig verkaveld en met zicht op de stuwwal van Montferland. Een aantal beken
mondt uit in de Oude IJssel: o.a. Bielheimer beek en Aa-strang.
Langs de Oude IJssel is de Nederlandse ijzerindustrie ontstaan. De ijzergieterijen die hier ontstonden
(zoals DRU en Vulcanus) zijn in wezen de voorlopers van de Hoogovens in IJmuiden. Deze industrie
ontstond hier omdat het gebruik kon maken van de ijzeroer die hier in de grond zit. De rivier zorgde
natuurlijk voor een geschikt transportkanaal.
Op de noordoever, gelegen op oude rivierduinen, liggen plaatsen als Gaanderen, Terborg en Silvolde
en enkele landgoederen. Op de zuidoever en lager gelegen liggen Etten, Ulft en Gendringen en naar
de grens toe Megchelen. Terborg mag zich stad noemen, de anderen zijn met uitzondering van Etten
forse dorpen met een goed voorzieningenniveau. In de laagte van het rivierterras liggen dorpen als
Azewijn en Netterden.
Bijzondere plekken zijn o.a. Kasteel Wisch, DRU-industriepark, een prachtig voorbeeld van
herontwikkeling van industrieel erfgoed, Engbergen, daar waar Aa-strang en Oude IJssel
samenstromen is een interessant multifunctioneel gebied ontstaan, verschillende plekken langs de
Oude IJssel omdat daar natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Langs de Oude IJssel is in de loop van de tijd een sterk verstedelijkte ‘bebouwingslint’ ontstaan. Deze
staat in scherp contrast met de meer open gronden ten zuiden daarvan, waar de agrarische
bedrijvigheid veel meer aanwezig is.
Wat vind jij?
Hoe kijk jij naar Oude IJsselstreek? Ik wil je vragen om jouw kennis, ideeën en ervaringen met ons en
elkaar te delen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards