Klassiek erfgoed. Kunst van de Grieken en de Romeinen.

advertisement
Kennis maken
Regels
Wat gaan we doen?
Meelezen elke keer
Jaarplanner doornemen
Examenonderwerpen volgend jaar
- Hofcultuur in de zestiende en
zeventiend eeuw
- Burgerlijke cultuur van Nederland in
de 17de eeuw
• Hoofdstuk 1 de bespiegeling p. 7 t/m 20
Hoofdstuk 1:
• Klassiek erfgoed. Kunst van de Grieken
en de Romeinen.
• Hier is ons voorbeeld ontstaan. Dit is de
bron van dat wat wij veelal mooi vinden.
• De Romeinen zijn geëmigreerde Grieken
die met de bestaande volken van wat nu
Italië is zijn vermengd.
• Veel uitvindingen ook stammen uit die tijd.
Overkappingen met bogen en cement.
• De Grieken en Romeinen hadden
meerdere goden.
• Vooral de Grieken hadden ook veel goden
met menselijke eigenschappen en veel
mensen die bijna goddelijk waren.
• De oorsprong van het Griekse theater ligt in een
godsdienstig gebruik.
• Tijdens feesten voor de wijngod Dionysus
worden drie tragedies en een komedie
gespeeld.
• Verschil dat de Grieken zagen in Apollo en
Dionysus
– Kunde, orde, regelmaat, evenwicht en verstand
– Roes, extase, onvoorspelbaar en gevoelsmatig
• Heel belangrijk, komt steeds weer terug: kunde
of uiting
• Wetenschapper en filosoof Pythagoras
bouwt een wiskundige muziektheorie en
hij ontdekt dat toonverhoudingen weer te
geven zijn als getallen
• consonanten en dissonanten.
De bouwkunst
• Het Parthenon in Athene (circa 438 v. chr) kun je zien als
hoogtepunt van de Griekse bouwkunst.
• Het is een van de oudst overgebleven Griekse tempels
• De zuilen domineren en zijn gebouwd in de Dorische orde
(eenvoudige kapitelen, strak en zwaar)
• Naast de Dorische heb je ook nog de Ionische (slank met diepe
geulen) en de Corintische stijlen (idem met versierde kapitelen)
• De verbindingssteen op de zuil noem je de architraaf
• Alles is gestapeld!!! Niet gemetseld!!
• Alles is volgens bepaalde maten.
• De Romeinen zijn metselaars en maken veel
boogconstructies.
• Het Pantheon in Rome is een goed voorbeeld hiervan.
• Deze manier van bouwen maakte het ook mogelijk om
viaducten en aquaducten te maken.
Goden en keizers
• Ook de klassieke beeldhouwkunst is
beroemd.
• Griekse beelden herken je aan
– weloverwogen proporties
– ingetogen uitdrukkingskracht
– volmaakte vormgeving
Kouros van Anavysos
• Romeinen kopieerden beelden van
Griekse goden en zetten daar de kop van
een keizer op
• Augustus van primaporta
• Theaters waren belangrijk voor de Grieken
en Romeinen
• Het Colloseum is een goed voorbeeld
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards