Griekse wereld- en mensbeeld

advertisement
Kenmerk 4:
De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en de
ontwikkeling van het denken over burgerschap en
politiek in de Griekse stadstaat
Les 3: Griekse wereld- en mensbeeld
3000
H2:§ 5:p24-8
700
400
200
• De Grieken verheerlijkten het leven en niet de
dood
• Klas
1000
– Op welke wijze?
1500
• Ook polytheïstisch
• Maar hun goden verschilden behoorlijk van die
van de Egyptenaren
2000
Goden/Geloof
1
200
400
Stamboom der Goden
3000
1000
700
400
200
– Gedurende de 6e eeuw gaat een groepje
intellectuelen de mens steeds meer los zien van het
buitenaardse en meer als individu!
1500
• Verklaar als Griek de wereld om je heen
• Vergelijk Griekse denkbeelden met die van
tijdgenoten (vb. de Egyptenaren)
• De Grieken waren hun tijd ver vooruit
2000
Mythes vs Wetenschap
• Oorsprong westerse mensbeeld
1
200
400
3000
– Geneeskunde
• Hippocrates
– Filosofie
1
200
• Levensvragen
beantwoorden; o.a.
Socrates
200
• Herodotus &
Thucydides
400
– Geschiedenis
700
Nieuwsgierigheid
Systematisch onderzoek
Kenniscumulatie
Theorievorming
1000
–
–
–
–
• Ontstaan van
wetenschappen
1500
• Geboorten der
wetenschappen
2000
Een nieuwe manier van denken
400
3000
700
400
•
•
•
•
•
Ken je voorbeelden?
Beeldende kunst
Bouwkunst
Literatuur
Sport
Onderwijs
1000
Zeer omvangrijk
Zeer vooruitstrevend
Zeer competitief
Zeer voor schoonheid
Een voorbeeld voor veel
wat daarna kwam
1500
•
•
•
•
•
2000
Griekse cultuur
200
1
200
400
cultusbeeld van Zeus door
Phidias; een van de Zeven
Wereldwonderen
Parthenon
Griekse cultuur
Vaas
Theater
Dodenmasker Agamennon
Download