griekse naam - MYTHOLOGIE IN DE OUDHEID

advertisement
WERKBUNDEL: MYTHOLOGIE IN DE OUDHEID
surf voor de informatie rond dit thema naar de website. Hier vind je heel wat interactieve en
digitale toepassingen om deze leerstof onder de knie te krijgen!
 http:// mythologieoudheid.weebly.com/
OEFENING 1:
Elke god had zijn eigenschappen en persoonlijk werkterrein (= machtsdomein)
Ze werden vaak afgebeeld met een bepaald herkenningsteken (= attribuut)
Welke attributen en werkterrein bij welke god hoort, vul je aan in het kader:
De Griekse goden leefden op de ........................................... -berg.
Vandaar worden ze ook ........................................... goden genoemd.
GRIEKSE
GOD/GODIN
____________
____________
____________
MACHTSDOMEIN
Oppergod +
god van de hemel
en aarde
Moedergodin+
godin van het
huwelijk en de
geboorte
de zee
Aphrodite
- _______________
- _______________
- scepter
- scepter
- koe
- pauw
- granaatappel
- drietand
- ___________
- speer, helm, schild
- uil
Athena
____________
ATTRIBUTEN
god van muziek,
dichtkunst,
voorspelling en
geneeskunde
- _______en_______
- kleine harp
- lauwerkrans
- zwaan
-_______________
-_______________
OEFENING 2:
Je gaat zelf op zoek naar de verklaring voor de naam Rome. (tip: waarom heet deze stad
niet Reme?). Je kan opzoeking doen in boeken, op websites, etcetera. Hou wel rekening
met de correctheid van de informatie...
Je schrijft een doorlopende tekst van minstens 12 zinnen en maximaal 20 zinnen.
Beperk je dus tot de essentie!
OEFENING 3:
Link de juiste foto's aan de juiste goden en verbind de Romeinse benaming met de Griekse god.
GRIEKSE NAAM ROMEINSE NAAM
AFBEELDING
Apollo
Ares
Hera
Poseidon
Hades
Aphrodite
Zeus
Athena
a) Mars
d) Venus
g) Pluto
b) Juno
e) Minerva
h) Neptunus
c) Jupiter
f) Apollo
a)
b)
d)
c)
e)
g)
f)
f)
Download