V4 1314 Griekse kunst

advertisement
ART HISTORY
V4
Klassieke oudheid
Grieken 500 BC -100 AD
Van oudheid tot twintigste eeuw.
Klassieke oudheid
Filosofie
Harmonie
Democratie
Astronomie
Drama
Mathematica
Mythologie
De westerse beschaving begon in Griekenland.
De Griekse beschaving is ontstaan op het eiland Kreta door invloeden
vanuit de grote beschavingen uit het oosten.
Griekse mythologie
De berg Olympus
De Olympiërs
De Grieken beschouwden de wereld als een afspiegeling van hun godenwereld.
Het menselijk lichaam was gemaakt naar het voorbeeld van de goden zelf, en
had dus de ideale maatverhoudingen.
Afrodite
Apollo
Griekse beelden zijn geen portretten maar ideaalbeelden.
Atleten
Naakt, want een gezonde geest
huist in een gezond lichaam.
Helden
Grieken voerden veel oorlog.
De mooiste dood is de heldendood.
Goden
Vrouwelijke beelden zijn vaak gekleed
in een doorzichtig gewaad.
Bij de Grieken was een harmonieuze maatverhouding heel belangrijk.
Architectuur
Griekse bouwmeesters maakten gebruik van de natuurlijke omgeving
Het Parthenon op de acropolis van Athene
De klassieke Griekse bouworden
De Ionische orde
De Corinthische orde
>timpaan
-fries
->kapiteel
-kolom
De Dorische orde
Beeldverhalen op het
Griekse keramiek.
Op het keramiek staan
mythologische verhalen,
strijdtaferelen en scènes uit
het dagelijks leven.
Colegio Arubano
2013-2014
Download