De griekse kolonisatie les 14

advertisement
De griekse kolonisatie les 14
Kolonie = wingewest buiten het gebied van de natie voor handel en
landbouw enzo.
De Griekse kolonisatie = een Griekse kolonisatie kun je beschrijving
als een overzees gebied waar een moederpolis een dochterpolis
(kolonie) sticht. Ze zijn onafhankelijk, ze onderhouden wel contact
met elkaar.De kolonies leveren grondstoffen aan de moederstad, die ze
op haar beurt verwerkt tot handelswaar.
Moederpolis=een polis uit Hellas die elders een andere polis of
kolonie opricht.
Polis = kolonie
Wanneer en waarom:
Griekenland was vanaf 750 v.C. te klein geworden door het groeiend
aantal inwoners.Er ontstond een tekort aan akker-en
weiland.Misoogsten,hongersnood,armoede en oorlog waren naast de
overbevolking de onmiddelijk oorzaken tot uitwijken.
Daarom waagden vele Grieken hun kans over zee, hetzij om nieuwe
landbouwgrond te zoeken,hetzij om nieuwe afzetgebieden voor hun
handelswaar te vinden.Ze trokken noordwaarts naar het gebied rond
de Zwarte Zee op zoek naar ertsen en graan.Later richtten de Grieken
zich meer naar de vruchtbare gebieden in het MidellandseZeegebied,vooral Zuid-Frankrijk en zelfs in Spanje.In al deze streken
ontstonden er kolonisten Griekse tegen inheemse producten.In de
uitbatingkolonies deden ze aan landbouw en zelfs aan
mijnontginning.Ook andere volkeren,voral de Feniciers hebben
kolonies gesticht.Sommige poleis koloniseerden niet.Zij losten hun
voedselproblemen op door nabijgelegen vruchtbare gebieden in Hellas
zelf te veroveren.Vooral Sparta in dit geval.
Waar en wat:
De Grieken vestigen namen ze ook hun cultuur mee.Zo verspreidden
zich de Griekse taal,de Griekse goden en de Griekse zeden.Ook hun
technische vaardigheid,zoals pottenbakkerij en metaalbewerking
raakten in de kolonies bekend.Intussen was bij de groei van de
ruilhandel een belangrijke nieuwsgierigheid ontstaan: de
geldeconomie.Deze zag in de 7de eeuw v.Chr. het licht in Lydie in
Klein-Azië.Onder de vorm van gemunt goud in omloop gebracht.
Wat:
Dit zijn de producten onder invloed van de Griekse kolonisatie(rond
de Middellandse-Zee,Zwarte Zee,Adriatische Zee,Egeische Zee.
Zilver
Lood
Wijn
Tin
Zout
Koper
Ijzer
Olijven
Wol
Aardwerk
Hout
Glaswerk
adelstenen
------------------------------------------------------------------------------------
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards