Horizontaal Verticaal

advertisement
Horizontaal
1 legitimatiebewijs, 3 scheut vocht, 7 inwendig orgaan, 11 jong varken, 13 kordaat, 14 golfterm,
15 plantenwereld, 16 bladgroente, 18 Griekse wijsgeer, 20 landbewerking, 22 alleenstaande
minderjarige asielzoeker, 24 land in Midden-Amerika, 26 verpakkingsmateriaal, 27 bezwaar, 29
pagina op internet, 30 steensoort, 32 poolstreekbewoner, 35 onhandige vrouw, 37 metaal, 41
Europeaan, 42 verkort woord, 44 er goed uitzien, 46 rondedans, 47 gek, 48 kort verhaal, 51
verlichtingsmiddel, 52 lofdicht, 54 dikke pap, 55 dunne plank, 57 portiershokje, 60 grof, 62
heftig, 63 slimmigheidje, 65 lokkertje, 68 plooisel, 70 mager, 72 Europese rivier, 73 term bij het
wielrennen, 76 keurbende, 77 Griekse letter, 78 kortschrift, 80 gemoedstoestand, 82 gewas, 84
omvatten, 85 scheur, 86 wilde hond, 87 tegenvaller, 90 koosnaam, 91 tekort, 93 Turks vleesgerecht, 95 waterdier, 98 uitspansel, 99 eerste optreden, 102 enigszins, 104 overblijfsel, 106 oké,
108 dreun, 110 hertje, 111 injectie, 114 bepaalde hoeveelheid, 115 rivier in Oostenrijk, 117
Europeaan, 119 plaats in Japan, 121 schadelijk, 124 lokroep voor eenden, 126 tuingereedschap, 127 voorwerp zonder waarde, 129 proefopname, 131 mannelijk dier, 132 taak, 134
livreiknecht, 137 plaats in Canada, 139 wreed mens, 141 melodrama op televisie, 143 onbenullig, 146 plaats in Engeland, 147 heldendicht van Homerus, 150 insect, 151 Bijbelse figuur, 153
kaartenboek, 155 harde schreeuw, 156 vervallen gebouw, 157 takje, 158 dierenverblijfplaats,
159 landtong, 160 olienootje, 161 zedelijke houding, 162 Spaanse uitroep.
Verticaal
1 stuwkracht, 2 kunstleer, 3 populair, 4 pets, 5 Afrikaans dier, 6 opruier, 7 kleine hoeveelheid, 8
vereerd persoon, 9 biersoort, 10 lied, 11 inham van een zee, 12 laatste rustplaats, 17 metaalbewerker, 19 huidtekening, 21 muurpleister, 23 aanspreektitel, 25 ankertouw, 28 elasticiteit, 29
teleurstelling, 31 onbepaald voornaamwoord, 32 begin van een nieuw organisme, 33 halsbedekking, 34 saus bij patat, 36 traag, 38 schrijfvloeistof, 39 raafachtige vogel, 40 Hongaarse componist, 43 klungel, 45 ingedikt vruchtensap, 49 van boven (afk.), 50 zijde van een schip, 53 tragedie, 56 bitterkruid, 58 Zweedse munt, 59 Griekse letter, 61 gok, 62 muzikant, 63 vrouw van
Jakob, 64 terneergeslagen, 66 arbeidsleer, 67 deel van een schip, 68 schot naar een medespeler, 69 slaapgelegenheid, 70 Nederlandse schrijver, 71 visgerei, 74 hoogvlakte, 75 eenvoudig
restaurant, 79 scherpe kant van een mes, 81 gevangenis, 83 dakbedekking, 88 snoet, 89 aardsoort, 92 luchtwegaandoening, 94 vaarwel, 96 sprookjesfiguur, 97 waterbewoner, 100 vervoermiddel, 101 onbekend vliegend voorwerp, 103 enfin, 105 wollen stof, 106 winkeltje, 107 voormalige Russische heerser, 109 plaats in Friesland, 112 uitroep van vreugde, 113 leesteken, 114
muziekbandje, 115 idem, 116 namelijk (afk.), 118 hoon, 120 zalfspaan, 122 gedrag, 123 zot,
125 kabaal, 128 deel van de borstkas, 130 liefje, 133 grasland, 135 tekstgedeelte, 136
vijfdeurs personenauto, 138 duivenhok, 140 laagtij worden, 142 islamitische God, 143
bakplaats, 144 bars, 145 houvast, 147 Egyptische godin, 148 sneeuwhut, 149 wintervoertuig,
152 eenkleurig, 154 maatschappelijk onaangepast persoon.
Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes hieronder. Deze letters vormen de
oplossing.
100
122
37
53
73
136
110
91
22
47
24
102
144
140
Download