De grieken

advertisement
DE GRIEKSE OPDRACHTEN
A-opdrachten
1.
Zoek op de wereldkaart waar de eerste Grieken woonden.
2.1 Bekijk ook met wie ze handel dreven.
2.2 Doe hetzelfde voor de Grieken van Alexander de Grote.
2.3 Maak een tijdbalk waarop jullie belangrijke tijdstippen in de Griekse geschiedenis
aangeven.
2.4 Beschrijf een oud-Griekse stad-staat. (Wie had het voor het zeggen? Wie helemaal niet?
Waar leefden de mensen van? Wat waren de bezigheden van mannen, vrouwen, slaven
en kinderen?
2.5 Zoek voorbeelden van oud-Griekse kunst (internet, boeken, etc.)
2.6 Zoek voorbeelden van de nog altijd aanwezige Griekse invloed op de Westerse cultuur.
2.7 Hoe dachten de Grieken vroeger dat de wereld eruit zag? Maak een zo volledig
mogelijke beschrijving.
3.1 De Grieken geloofden in vele goden. Kies twee goden en schrijf alles wat je te weten
kunt komen over deze goden op. Denk ook aan uiterlijk en karakter.
3.2 Bekijk en lees de Griekse mythe nog eens. De Griekse goden hebben bovenaardse
krachten, maar ook menselijke emoties. Geef hier verschillende voorbeelden van.
3.3 Geef voorbeelden van hoe de Grieken hun goden eerden.
3.4 Maak een stamboom van de Griekse goden. Wie is familie van wie; hoe zit het nou?
3.5 Wie waren volgens de Grieken hun voorouders?
4.
Welke overeenkomsten zie je tussen de Griekse mythe en andere scheppingsverhalen?
B-opdrachten
Bekijk een paar websites over deze cultuur en kies er een of twee uit waarvan je beelden,
geluiden of teksten kunt gebruiken bij van je presentatie. Maak op een poster een
samenvatting of schematische weergave van het scheppingsverhaal. Maak daarbij zo
mogelijk gebruik van illustraties die je kunt vinden op het Internet.
Kies vervolgens een van de volgende opdrachten:
1. De Grieken bouwden mooie tempels om hun goden te eren.
Bouw een tempel voor een god naar keuze en vertel tijdens de presentatie waarom jullie
voor die god gekozen hebben. Vertel ook over zijn /haar karakter en daden.
of
2. De onderwereld speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie.
Geef tijdens jullie presentatie een rondleiding door de Griekse onderwereld. Wie komen we
allemaal tegen ? Vertel er iets over.
Teken en speel toneel.
C-opdrachten
Wat zijn de bovennatuurlijke krachten van Zeus en welke de menselijke? Vind jij Zeus
aardig? Verklaar.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards