Lesplanformulier - Albert-G-van-Dijk

advertisement
Lesplanformulier
naam student
: Albert G. van Dijk
naam school
: NHL
opleiding
:Leraar Geschiedenis
coach
: Dhr. Melein
jaar
:2e jaars
klas
: Havo/Vwo 1
datum van de les:
Lesonderwerp:
De Grieken (Oudheid)
Beginsituatie (Leerlingen, jijzelf, omgeving):
Leerlingen kunnen een aantal goden benoemen en kent een aantal Griekse verhalen.
Er zijn 26 leerlingen, waarvan de verdeling jongens en meisjes gelijk is.
Ik zelf ben bekend met het onderwerp en kan mij met het onderwerp redden.
Er is een computerlokaal waarvan gebruik gemaakt kan worden. In het lokaal zelf is een
digiboard en zitten leerlingen in de bus opstelling. Tevens is er een gewoon bord waar
aantekeningen op gemaakt kunnen worden.
algemene doelstellingen van deze les
begrippen:
Griekse Goden
Griekse Sages
vaardigheden:
Het spelen van spel en daarvan leren.
Concrete lesdoelen
doel
1: De leerling kan een aantal Griekse Goden benoemen
doel
2: De leerling kan vertellen dat het oude Griekenland vele verhalen en mythes
hadden.
doel
3: De leerling kan omschrijven wat een mythe is.
1
geplande lesdoel
tijd
nr.
0:10
0:40
1,2,3
lesinhoud (lesstof)
De introductie is dat de
leerlingen lezen hoofdstuk 3.4
van de lesmethode
‘Geschiedenis Werkplaats’. Dit
kan zowel klassikaal dan wel
individueel. Daarna gaat de
docent nog kort even over
hetgeen wat gelezen is
vertellen/samenvatten.
Daarna gaan de docent en de
leerlingen naar het computer
lokaal. De regels worden door
de docent helder verteld. Als
leerlingen met iets anders bezig
zijn worden ze terug naar het
lokaal gestuurd en kunnen ze
opdrachten maken.
De leerlingen gaan bezig met
het volgende spel,
http://www.megamythen.nl/, en
komen zo in aanraking met een
aantal Griekse verhalen en
goden.
Vertelt wordt dat de docent de
volgende keer hier op terug
komt, dus leerlingen moeten
goed op de namen van goden
letten etc.
didactische werkvormen
leeractiviteit:
wat doet de leerling?
De leerling leest individueel
of er wordt klassikaal
gelezen.
onderwijsactiviteit:
wat doe ik?
De docent vat kort hetgeen
samen wat er gelezen is.
De leerling luistert naar de
instructies en gaat
vervolgens het spel spelen.
De docent geeft duidelijke
instructies en zorgt er voor
dat eenieder het spel speelt
in het computerlokaal.
hulpmiddelen
De lesmethode
Het computerlokaal
2
Download