Blok 4 Opdracht 23, 24, 26

advertisement
Blok 4 Opdracht 23-26
Mandag 27 Januari
Opdracht 23
1. Autoriteiten: gezaghebbers
2. Competitie: serie wedstrijden om het kampioenschap
3. Editie: belangrijke gebeurtenissen
4 a. Evenementen: keer dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt
b. Verbroedering: innige (zeer grote) vrienden worden
5. De Hemel: het hiernamaals, de andere wereld waar God of goden wonen
6. Prehistorie: tijd uit de geschiedenis waaruit geen geschreven teksten bewaard
zijn gebleven
7. Marathonloop: hardloopwedstrijd
8. Mythologie: alle verhalen over de goden tezamen
9. Provincie: deel van het land met een eigen bestuur
Opdracht 24
1. Adamsappel: vooruitstekend gedeelte van het strottenhoofd (bij mannen) - F
2. Achillespees: pees aan de achterkant de voet (hielpees) - B
3. Ellepijp: dikste been van de twee beenderen van de onderarm - E
4. Huig: lelletje in de keel - H
5. Iris: - J
6. Knokkel: plaats waar de vinger kan bewegen - L
7. Kootje:
8. Muis:
9. Nagelriem:
10. Sleutelbeen:
11. Stuitbeen:
12. Wreef:
Download